Provincie Antwerpen

Werf Merksplas-Kolonie lokt 2000 bezoekers!

Werf Merksplas-Kolonie lokt 2000 bezoekers!

Vorige zondag konden 2000 geïnteresseerden even binnenkijken in de gebouwen van de Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie tijdens de Open Werven Dag. Momenteel is de site nog een werf maar in de lente van 2017 opent hier een bezoekerscentrum met brasserie. De restauratie en ontwikkeling van de Grote Hoeve en de Landloperskapel is een werk van lage adem maar krijgt stilaan vorm. Zo is de uitvoering van de vierde fase van het in totaal tien fases tellende Masterplan onlangs opgestart.

Bekijk ook deze reportage van RTV

Veertien, uit zoveel verschillende gebouwen bestaat het monumentale boerderijcomplex in Merskplas-Kolonie. Het geheel aan voormalige stallen en schuren dat eind 19de eeuw werd gebouwd, moest grootschalige landbouw mogelijk maken. Hier woonden en werkten duizenden landlopers die het uitgestrekte landschap van Wortel- en Merksplas-Kolonie bewerkten en vorm gaven. De landlopers lieten bijzondere domeinen achter die inmiddels beschermd erfgoed zijn.

Verschillende partners zetten hun schouders onder de uitdaging om de voormalige Landbouwkolonies veilig te stellen, te restaureren en een nieuwe duurzame toekomst te geven. Onder de coördinatie van vzw Kempens Landschap wordt deze uitdaging volop aangegaan. “Bovendien zal het dossier van de zeven Koloniën in België en Nederland in januari 2017 ingediend worden bij het Werelderfgoedcomité, waardoor de domeinen mogelijks in de zomer van 2018 op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed prijken!” vertelt Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde.

Paardenstallen en omgeving
Het Masterplan uit 2012 deelt de werken in Merksplas-Kolonie op in tien fasen. Begin mei 2016 ging de uitvoering van fase vier van start. Hierin worden de twee monumentale paardenstallen gerestaureerd en wordt ook de omgevingsaanleg aangepakt. Daarvoor kan de gemeente Merksplas, eigenaar van de site, rekenen op een Vlaamse erfgoedpremie van 1.870.000 euro. Na restauratie zal onder meer een fietsservicepunt openen in de zuidelijke paardenstal. Deze herbestemming en inrichting kadert binnen het PDPO III 2014-2020 project ‘Paardenstal met UNESCO draagvlak’. De gemeente ontvangt zo 130.000 euro bijkomende steun. Covoorzitter en gedeputeerde Peter Bellens verduidelijkt: “Voor de uitbating van het fietsservicepunt willen we een samenwerking aangaan met een organisatie uit de sociale economie. Kempens Landschap heeft al positieve ervaring met zulke projecten, bijvoorbeeld in het fort van Duffel waar een brasserie tegelijkertijd een jobervaringscentrum is voor jongeren met Autisme-Spectrum-Stoornis.”

Ook het binnenplein van de Grote Hoeve wordt in deze fase opnieuw aangelegd zoals het vroeger was. Heel de site was immers ontworpen door stedenbouwkundige Victor Besme, die ervoor zorgde dat de architectuur en omgeving de nodige tucht en orde uitstraalde. Verder wordt een verdwenen dreef tussen de Landloperskapel en de Grote Hoeve hersteld, waarlangs een landschappelijk geïntegreerde parking aangelegd wordt. Ook hiervoor werd een PDPO III 2014-2020 project uitgewerkt: ‘Beschermd landschap met klasse’. Dit project werd op de reserveplaats gezet, voorlopig kende PDPO reeds 8.054 euro steun toe.

foto: YouDidith Fotografie 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: