Provincie Antwerpen

Nieuw hoofdstuk voor gemeentehuis Heindonk

Nieuw hoofdstuk voor gemeentehuis Heindonk

Het voormalige gemeentehuis van Heindonk heeft met zijn rijke geschiedenis en gunstige ligging alle troeven in de hand om aan een nieuw hoofdstuk te starten. Om die te realiseren, sloten de gemeente Willebroek - de eigenaar van het gebouw- en Stichting Kempens Landschap een beheersovereenkomst af.

Het gebouw heeft een boeiende geschiedenis. Het oudste deel werd aan het einde van de vijftiende eeuw opgericht als kapel voor het Augustinessenklooster ‘Vredendaal’. “In de zeventiende eeuw deed het gebouw dienst als parochiekerk van Heindonk”, licht schepen Maaike Bradt toe. “In 1856 werd de kerk grondig verbouwd en uitgebreid tot gemeentehuis met aanpalend dorpsschooltje en onderwijzerswoning. Het kenmerkende traptorentje werd toen aan het geheel toegevoegd. Later was de gelijkvloers een ontmoetingscentrum en werd de school tijdelijk ingericht als bibliotheek. Sinds 1990 verhuisde het gemeentehuis en stond het gebouw nagenoeg leeg.”

Onlangs sloot de gemeente Willebroek een beheersovereenkomst af met Kempens Landschap. Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: “Stichting Kempens Landschap neemt het beheer van dit beschermde monument de komende jaren op zich. We zetten graag onze expertise in om een duurzame en haalbare toekomst uit te zetten voor het gebouw. Als eerste stap wordt het monument onderzocht in een herbestemmingsonderzoek, dat grotendeels gesubsidieerd zal zijn door het agentschap Onroerend Erfgoed. De gemeente zal het onderzoek en de latere restauratiewerken financieren en blijft gedurende het hele proces nauw betrokken.”

“Binnenkort start de aanstellingsprocedure om een bekwame architect te kiezen. Die zal de nodige onderzoeken uitvoeren om de mogelijke nieuwe functies en de erfgoedwaarde in kaart te brengen. Daarna kunnen verschillende toekomstscenario’s voor het monument geëvalueerd worden. Het gebouw staat al jaren leeg en verdient een waardige bestemming. Hoe die zal ingevuld worden, kan nog niet worden voorspeld. De nieuwe functie moet passen bij het monument en de historische omgeving, maar ook het kostenplaatje moet kloppen,” besluit Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, is positief: “Het voormalige gemeentehuis bevindt zich op een prachtige locatie. Het dorpsplein is 2015 aangelegd met het kunstwerk ‘Finally Home’. In de waterrijke omgeving zijn daarnaast verschillende aantrekkingsfactoren te vinden. Ook de historische uitstraling van het gebouw is een belangrijke troef. Wie de optelsom maakt, weet dat project een pareltje wordt.”