Provincie Antwerpen

Restauratie beelden Domein Franciscanessen

Vijf beelden in het Franciscanessen te Wuustwezel worden opgefrist

Begraafplaats

Verschillende beelden in het domein Franciscanessen in Wuustwezel worden de komende maanden gerestaureerd. De beelden zijn gedemonteerd en weggehaald uit het domein en naar het atelier van de restaurateur gebracht. De werken worden gefinancierd via een erfgoedpremie vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het park Franciscanessen in Gooreind is een historisch domein waar vroeger ‘religieuzen’ werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken. In 2012 werd het park aangekocht door Kempens Landschap en opengesteld voor bezoekers. Sindsdien werden stapsgewijs beheerwerken uitgevoerd in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Wuustwezel.

Beheer met een visie

Alle werken die in het park gebeuren, zijn in overeenstemming met een opgetekende beheervisie. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, legt uit “Binnen deze visie is er niet alleen aandacht voor het natuur- en bosbeheer. Ook het beheer van de kleine landschaps- en erfgoedelementen komt aan bod. Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos keurden dit geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan in 2014 goed. Sinds de aankoop neemt de bedrijvigheid toe op het domein. De Mariagrot en het Heilig Hart beeld hebben al een restauratie gekregen. Een deel van de vijver is hersteld, verschillende rododendronmassieven zijn gesnoeid, en de dreven worden netjes onderhouden.” Het park huisvestte nog vijf andere beelden die nood hadden aan opwaardering: Aartsengel Michaël, Calvarie, Gedenksteen, Sint Antonius Padua en Kindje Jezus. Deze twee laatste werden in het verleden al opgeslagen in de gemeentelijke loods uit veiligheidsoverwegingen.

Blikvangers van het park

“Sommige mensen hebben al gezien dat verschillende beelden in het park zijn verdwenen. Deze beelden zijn gedemonteerd en verplaatst naar het atelier van de restaurateur die ze daar zal opknappen. Het is immers belangrijk dat de restauratiewerken op een duurzame en historisch-landschappelijk correcte manier gebeuren. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat hiervoor extra analyses nodig zijn, zullen die ook worden uitgevoerd. Na de restauratie zullen de beelden opnieuw blikvangers worden in het voormalige kloosterdomein. Zo blijft de bijzondere sfeer en het verhaal van het domein bewaard voor de toekomst”, aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Rit Luyckx, schepen van Wuustwezel, volgt de ontwikkelingen op de voet: “Dankzij de erfgoedpremie vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed kunnen we de werken financieren en weer een nieuwe sprong maken in de opwaardering van het park. We zijn blij dat zoveel mensen hier komen genieten. Onze inspanningen om het domein op te waarderen missen hun effect niet! We zullen ons samen met de Stichting Kempens Landschap daarom ook blijven inzetten om de pracht van het domein te behouden en de troeven nog meer uit te spelen.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Park Franciscanessen
Waar?Wuustwezel

Park Franciscanessen

Wandel door de dreven van dit mooie voormalige kloosterdomein en ontdek de geschiedenis van de zusters die hier werden opgeleid.