Provincie Antwerpen

Extra hectare bos voor Goriënberg in Retie

Extra hectare bos voor Goriënberg in Retie

Vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Retie hebben een bosperceel aangekocht dat aansluit bij het domein Goriënberg in Retie. Hierdoor wordt het aaneengesloten domein dat Kempens Landschap reeds in eigendom had 1 hectare groter. Voor natuur en recreatie is dat goed nieuws.

Veiligstelling Goriënberg

In 2007 werd Kempens Landschap eigenaar van het ven Goriënberg in Retie. Met deze aankoop wilde de landschapsvereniging één van de weinige nog overblijvende Kempische vennen met een duinenrug, heide en bos veiligstellen. Door het gebied te beheren kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de vennen dichtgroeien of dichtslibben.

Herstel ven Goriënberg

Samen met de gemeente Retie werd een visie voor het gebied uitgewerkt. In 2011 werd een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt waarin de visie en de beheermaatregelen voor het gebied werden vastgelegd. Sindsdien heeft Kempens Landschap zeker niet stilgezeten. Eind 2011 werd een eerste grote inrichting uitgevoerd; het historische ven is met Europese subsidies hersteld. Het ven werd opnieuw uitgegraven, met zacht hellende oevers om op termijn een geleidelijke overgang naar het bos tot ontwikkeling te laten komen waarbij het open water via oeverplanten, natte en droge heide en een bosmantel uiteindelijk overgaat in het bos. In het bos zelf werden ook al de eerste dunningen uitgevoerd in samenwerking met de Bosgroep. De bedoeling is om het monotone naaldbos op termijn om te vormen naar een meer gemengd inheems bos met soorten als grove den, zomereik en ruwe berk, en lijsterbes en sporkehout in de struiklaag. Verschillende planten- en diersoorten kunnen hiervan profiteren. Het is dus ten goede van de biodiversiteit in het gebied.

Openstelling

Voor Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Retie staat het buiten kijf dat het gebied naast haar grote natuurwaarde ook een belangrijke rol heeft voor zachte recreatie. Daarom werden ook paden voorzien door het bos en langs het ven. Via het vlonderpad kunnen bezoekers zelfs tot aan het water komen om van de natuur en het landschap te genieten zonder de vegetatie te verstoren.

Uitbreiding bospercelen

In de lente van 2017 werd Kempens Landschap gecontacteerd door de familie Claus voor de mogelijke aankoop van enkele percelen in de omgeving, die in eigendom van de familie waren. Kempens Landschap en het gemeentebestuur – dat conform de werking van Kempens Landschap 20% van de aankoopkosten draagt – gingen graag in op deze vraag. De percelen grenzen immers aan de reeds verworven eigendommen.

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Peter Bellens legt graag uit waarom: “De meerwaarde is dat we door het verwerven van deze percelen de reeds veiliggestelde oppervlakte van 7,5 hectare met bijna 1 hectare bos kunnen uitbreiden. Kempens Landschap kan dus een groter gebied op een gepaste manier beheren. Dat is een extra troef om het behoud van ven Goriënberg en de omgeving in de toekomst te verzekeren.”

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Inga Verhaert vult aan: “Kempens Landschap zal er nu werk van maken dat het beheer van álle percelen op elkaar wordt afgestemd. Als we het potentieel van het gebied maximaal tot zijn recht willen laten komen, is een overkoepelende en doortastende visie namelijk van belang. De natuur zal er alleen maar wel bij varen.”

Op 13 juli 2017 werd de aankoopakte ondertekend.