Provincie Antwerpen

Nieuwe toekomst voor kasteel Zellaer

Nieuwe toekomst voor kasteel Zellaer

Gisteren werd de officiële akte tot verwerving van kasteeldomein Zellaer ondertekend. Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden zullen zich vanaf nu samen inzetten om het beheer en de inrichting van dit domein op zich te nemen.

Unieke samenwerking

Kasteel Zellaer werd tot voor kort gebruikt als Vlaams en diocesaan bezinningscentrum door de vzw Foyer de Charité. Na de stopzetting van hun werking op 1 januari 2016 zochten zij een nieuwe bestemming/partner voor het kasteel en aanpalende park. De Raad van Bestuur van de vzw Foyer de Charité nam hiervoor contact op met de gemeente Bonheiden en Kempens Landschap. De gemeente Bonheiden en Kempens Landschap sloegen vervolgens de handen in elkaar om deze prachtige erfgoedsite niet verloren te laten gaan. Samen zochten zij naar een haalbare piste om het kasteeldomein te verwerven. Uiteindelijk werd besloten dat de gemeente Bonheiden het domein gedeeltelijk zou aankopen en Kempens Landschap het domein in erfpacht zou nemen. Gisteren werden dan ook officieel de gedeelde aankoopakte en erfpachtakte ondertekend door alle betrokken partijen.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe: “De gemeente en Kempens Landschap nemen vanaf nu het beheer en de inrichting van domein Zellaer samen op zich. Ook vzw Foyer de Charité blijft een belangrijke partner in het project. Zij verhuizen van het kasteel naar de aanpalende Gemeenschapswoning en blijven zo bewoners van het domein. We kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partners en hopen hier samen met z’n allen mooie dingen te realiseren.”

Ook de vzw Foyer de Charité is zeer tevreden over de samenwerking. Jo Hanssens, priester van de Foyer: “De leden van de Gemeenschap Foyer de Charité verheugen zich over de zeer constructieve en respectvolle samenwerking met de vertegenwoordigers van de gemeente Bonheiden en van Kempens Landschap. Hun domein krijgt een nieuwe bestemming ten dienste van de samenleving en in het bijzonder voor de inwoners van Bonheiden. Ze zijn er zeer gelukkig mee.”

Imposant domein

Het Kasteeldomein van Zellaer, gelegen aan de Oude Baan in Bonheiden, bestaat uit maar liefst 18ha landschappelijk waardevol parkgebied. Het park wordt onder andere getypeerd door een uniek drevenpatroon in stervorm.

Het oorspronkelijke kasteel Zellaer dateert uit de 13e eeuw, maar werd in de 19e eeuw vervangen door de huidige pseudo-middeleeuwse omringde waterburcht, een kopie van een 15e-eeuws Loirekasteel. Het kasteel en het uitgebouwde koetshuis zijn sinds 2001 beschermd als monument. Ook het omringende parkbos is beschermd als erfgoedlandschap.

Toekomstplannen

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, legt uit wat de toekomstplannen voor het kasteel zijn: “Er zal nu gestart worden met de zoektocht naar een geschikte herbestemming voor het kasteel, rekening houdende met de geschiedenis, de draagkracht en de erfgoedwaarden van het domein. Als je de torenkamertjes meerekent, telt dit kasteel maar liefst zes verdiepingen. Binnenin springen de grootse kasteelkamers en statige gangen meteen in het oog. Ruimte en potentieel genoeg dus om er een mooie herbestemming aan te geven.”

Ook in het park zullen de bestaande natuurwaarden hersteld worden. Zo zal een beheerplan opgemaakt worden waarin het beheer voor de komende jaren zal uitgezet worden. Het reguliere parkonderhoud is reeds mee opgenomen in ons systeem van de landschapsdokters.

Ook de gemeente Bonheiden kijkt uit naar de toekomstplannen: “Kasteeldomein Zellaer wordt de toeristische magneet van de gemeente” legt Burgemeester, Guido Vaganée, uit. “Het aankopen en openstellen van het kasteeldomein maakt een heel groot stuk van de geschiedenis van onze gemeente eindelijk tastbaar.”

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteeldomein Zellaer
Waar?Bonheiden

Kasteeldomein Zellaer

Wandel door het historisch park of volg eens een rondleiding in het neogotisch kasteel Zellaer