Provincie Antwerpen

Partners slaan handen in elkaar voor beheersplan van kasteelhoeve in Grobbendonk

Partners slaan handen in elkaar voor beheersplan van kasteelhoeve in Grobbendonk

Kempens Landschap, de gemeente Grobbendonk en Natuurpunt hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor een belangrijke volgende stap in de opwaardering en herbestemming van de beschermde kasteelhoeve in Grobbendonk. Ze zullen een multidisciplinair ontwerpteam aanstellen dat een visie en plan zal opmaken voor de hoeve en het waardevolle omringende landschap. Op basis daarvan kan naar een concrete restauratie en herbestemming gewerkt worden.

De kasteelhoeve is een belangrijke getuige van de ontstaansgeschiedenis van Grobbendonk. De hoeve was lange tijd het inkomgebouw voor het kasteel van een ridderlijke familie. Het kasteel zelf werd eeuwen geleden al vernield, maar de imposante hoeve in U-vorm, de nabijgelegen watermolen en het omringende landschap zijn nog steeds intact. Sinds 1617 behoort de kasteelhoeve toe aan de adellijke familie D’Ursel. Eind 2015 namen Kempens Landschap en de gemeente Grobbendonk de hoeve en 14 hectare grond in erfpacht.

Partnerschap

Dat de kasteelhoeve en haar omgeving zeer waardevol zijn, bewijzen de diverse erfgoed- en natuurbeschermingen die op het domein rusten. Daardoor zijn er naast vzw Kempens Landschap en de gemeente Grobbendonk ook andere partners betrokken bij de opwaardering van het gebied. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van vzw Kempens Landschap verduidelijkt: “Het agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap voor Natuur & Bos en de eigenaars van de omringende gronden, waaronder Natuurpunt en de familie d’Ursel, werken mee met Kempens Landschap en het gemeentebestuur om het geheel van de kasteelhoeve en de watermolen een nieuwe toekomst te geven. Samen zullen ze het ontwerpteam begeleiden om een sterke visie op te maken waarin zowel de erfgoed- als natuurwaarden versterkt worden. Het is een uitdagende opdracht, maar ik ben ervan overtuigd dat dit partnerschap – gelet op de kwaliteiten van elke partner– een prachtig toekomstplan zal uitwerken.”

Een geïntegreerde visie voor de gebouwen en het groen

Als eerste stap moest de perimeter van het beheerplan worden afgebakend. Omdat de kasteelhoeve sterk verbonden is met de site van de watermolen, besloten de partners om dit erfgoedelement mee te nemen in het plan.

Nu de perimeter vastligt, zal er een ontwerpteam worden aangesteld. “Om een geïntegreerd beheersplan op te stellen, hebben we een multidisciplinaire groep van experten nodig, zoals een architect, landschapsdeskundigen, ecologen, archeologen, enzovoort,” verklaart Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van vzw Kempens Landschap. “Kempens Landschap heeft ervaring met zo’n complexe beheersplannen en maakte een bestek op om ook voor dit project een goede keuze te kunnen maken. Omdat er een architect in dit ontwerpteam nodig is en de opmaak van een restauratiedossier voor de kasteelhoeve de volgende logische stap is, werd ook de architectuuropdracht in het bestek opgenomen.”

Dat ook het beheer van de 10 hectare broekbossen achter de kasteelhoeve in het plan is opgenomen stemt dan weer tot grote tevredenheid van Noah Janssen, directeur Natuurbeheer bij Natuurpunt : "Het natuurgebied rondom deze schitterende erfgoedsite kan je niet los zien van het geheel. Het landschap is immers door dezelfde mensen gevormd die ook het kasteel en de hoeve bouwden. De natte bossen tussen Aa en Kleine Nete sluiten rechtstreeks aan bij het natuurgebied Schupleer en de recente aankoop van bijna 100 hectare van de familie d’Ursel. Zo kan het hele gebied vanuit één globale visie ingericht worden waarbij de belangrijke natuurwaarden optimaal hersteld worden. Tegelijk kan gewerkt worden aan de recreatieve ontsluiting van dit aantrekkelijke gebied.”

Eric Van Meensel, de burgemeester van Grobbendonk, is zeer enthousiast over de samenwerking : “Ik ben zeer verheugd dat we met alle partijen in dit complexe dossier een consensus hebben gevonden. De sterkte van dit plan is dat alle partners complementair zijn en iedereen zich op zijn eigen specialiteit kan toeleggen. Dat garandeert een duurzame toekomst voor de kasteelhoeve en haar omgeving, die tot de absolute parels van onze gemeente behoren.”