Provincie Antwerpen

Op zoek naar doorstart voor Hof Ter Linden in Edegem

Op zoek naar doorstart voor Hof Ter Linden in Edegem

Begin dit jaar besloten de eigenaars van Hof Ter Linden om de herbestemming van de 2 koetshuizen en het kasteel te gunnen aan een groep ondernemers, waar ook Yannick Van Aeken als voormalig souschef van het bekende restaurant Noma in Kopenhagen, deel van uitmaakte. Hun intentie was om het oostelijk koetshuis te herbestemmen als restaurant (onder leiding van Yannick van Aeken), het westelijk koetshuis een invulling te geven als brasserie en het kasteel om te vormen tot Bed&Breakfast, wijnbar en businessclub. De eigenaars en de private partners tekenden in februari een samenwerkingsovereenkomst  met de afspraken rond de verdere onderhandelingen. 

In het protocol stond opgenomen dat de partners in afwachting van de restauratie-werken enerzijds en het uitwerken van een concrete erfpachtovereenkomst anderzijds, het kasteel alvast in gebruik mochten nemen en hun project daar alvast mochten opstarten. Deze zomer vonden er dan ook vele geslaagde activiteiten plaats op het kasteeldomein van Hof Ter Linden.

Tot grote spijt van de eigenaars en de andere projectpartners is recent evenwel gebleken dat Yannick Van Aeken zijn financiële engagementen niet kan concretiseren. Hij heeft daarom beslist om af te zien van zijn rol in het project, en geen verdere stappen meer op te nemen in de toekomst. De partner voor de uitbating van het oostelijk koetshuis komt zo terug op de agenda.

De eigenaars en de vroegere partners van Yannick  bekijken nu samen de mogelijkheden hoe ze de herbestemming van het oostelijk koetshuis als een geheel met de site kunnen opnemen. Verdere duiding mag verwacht worden tegen begin 2016.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Linden
Waar?Edegem

Hof ter Linden

Ontdek dit statige neoclassicistisch kasteel met koetshuizen en wandel door het grote bijhorende landschapspark.