Provincie Antwerpen

Berlaar krijgt zijn eerste openbaar park

Berlaar krijgt zijn eerste openbaar park

De inwoners van Berlaar kunnen sinds kort een frisse neus halen in het eerste openbare groendomein van de gemeente. Het Berlaarhof is een kasteeldomein waarvan twee hectare nu opengesteld wordt als openbaar park. De gemeente kocht het domein aan in 2018 en vond een partner om het kasteel een nieuwe maatschappelijk relevante functie te geven. De organisatie Kempens Landschap ontfermt zich over het beheer van het park.

Het kasteel in neo-Lodewijk stijl werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar kreeg haar huidige vorm in 1901. In die tijd werd het bewoond door Ernest Van Dijck, een internationaal beroemde operazanger. In het park staan er prachtige monumentale bomen, een waterpartij en een Mariakapel. Oorspronkelijk behoorden ook twee voormalige hoevegebouwen en een hoevenierswoning ten noordoosten van het kasteel tot het domein. In 2018 kocht de gemeente Berlaar het kasteel en het park errond. Het kasteel en bijhorende tuin worden in erfpacht genomen door VillaVip, een innovatief kleinschalig woonconcept voor mensen met een beperking. De andere gebouwen werden eerder door private eigenaars verbouwd tot woningen.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: ”In dit waardevolle park moeten zowel het erfgoed als de natuur behouden blijven. Deze evenwichtsoefening vertrouwde de gemeente toe aan Kempens Landschap. Voor de opening kregen de bomen een snoeibeurt en werden enkele monumentale beuken beschermd met een hekwerk. Verder plantten we nieuwe bomen aan en in het voorjaar zullen er bloemen komen piepen. Tenslotte zorgden we voor de nodige infrastructuur zoals een fietsenstalling en infoborden.”

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vult aan: “voor de uitvoering van de beheerwerken op het terrein schakelen we de Landschapsdokters in. Dit is een sociaal project dat arbeiders uit kwetsbare doelgroepen inzet en het groenonderhoud doet in meerdere domeinen van Kempens Landschap. De medewerkers leren zo de kneepjes van het vak. Met die ervaring kunnen ze doorstromen naar een baan in het reguliere arbeidscircuit. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen, zestien gemeentebesturen en Kempens Landschap.”

Schepen Ingeborg Van Hoof is tevreden “Deze groene long in het centrum van de gemeente is het eerste openbare park in Berlaar. Het park vervult dus een belangrijke recreatieve functie. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de ecologische functie van Berlaarhof, en zal het park in de toekomst ook ruimte bieden voor het houden van kleinere culturele evenementen.”

“Het park is vanaf nu vrij toegankelijk om te komen wandelen, te spelen, te zitten of te picknicken. De omgeving van het kasteel en de woningen achter het park zijn privaat en dus ook niet toegankelijk. We hopen dat veel mensen hier kunnen komen genieten van het mooie park, maar vragen wel om de rust van de omliggende bewoners te respecteren”, sluit Burgemeester van Berlaar Walter Horemans af.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Berlaarhof
Waar?Berlaar

Berlaarhof

Berlaarhof is een groene long in het centrum van de gemeente.