Provincie Antwerpen

Meer dan 4.000 bomen en struiken aangeplant in het Dwergenbos

Meer dan 4.000 bomen en struiken aangeplant in het Dwergenbos

Speelbos in Zoersel groeit

Gisteren en vandaag staken zo'n 400 leerlingen uit zes basisscholen uit Zoersel de handen uit de mouwen. In afwisselende tijdsblokken plantten ze in totaal 4.350 bomen en struiken aan om er 2,34 hectare speelbos te laten groeien. Samen met de aanplant van begin dit jaar telt het bos in totaal 5,6 ha. 

Een jaar geleden stonden op dit terrein van 5,6 ha geen bomen. Omdat het aansluit bij de Dwergenbergen, een groene speelzone in het centrum van de gemeente Zoersel, was het echter de ideale locatie om aan bebossing te doen. Ongeveer een halve hectare van het gebied wordt ontwikkeld als open plek met speelnatuur. Begin van dit jaar vond al een eerste bebossingsfase plaats, daarbij werd ongeveer 2,5 ha bebost. Momenteel loopt de 2de bebossingsfase waarbij nog een oppervlakte van 2,5 ha wordt aangeplant. Na vandaag is dus de kiem gelegd van het volledige Dwergenbos. 

Kempens Landschap kocht de gronden aan in 2018 met verwervingssubsidies van het Vlaams boscompensatiefonds. Kempens Landschap, gemeente & OCMW Zoersel en de Bosgroep Antwerpse Gordel werkten samen aan een visie om de kale weilanden in de toekomst om te vormen tot een aantrekkelijk speelbos met poelen en een natuurlijke open speelzone. Het Agentschap Natuur en Bos keurde deze visie, opgetekend in een natuurbeheerplan, vorig jaar goed. 

"Gemeente & OCMW Zoersel richtte tijdens de zomer van 2020 in eigen beheer alvast een deel van de open speelzone met een wadi, een poel en speelbergen in. Begin 2021 vond dan een eerste bebossingsfase plaats waarbij +/- 2,5 ha bos werd aangeplant. Samen met ongeveer 400 leerlingen uit 6 lokale scholen, werden ongeveer 5.000 bomen en struiken de grond in gestopt. Ondertussen bijna een jaar later, is de tweede bebossingsfase aan de beurt. En opnieuw konden we daarbij rekenen op het enthousiasme van de lokale jeugd die opnieuw meer dan 4.000 bomen en struiken kwamen aanplanten. Op 1 jaar tijd hebben we dus samen met de lokale jongeren een bos van meer dan 5 ha groot aangeplant. Voor alle aanplantingen konden we rekenen op bebossingssubsidie vanuit Agentschap voor Natuur en Bos", aldus Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, voorzitter Bosgroep Antwerpse Gordel en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. 

Hoe meer variatie er is in het bos, hoe waardevoller, het wordt. Er werd daarom een mengeling van verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, afgestemd op de ondergrond. Er is ruimte voor water en open plekken in het bos. Daar kunnen vlinders en amfibieën zich opwarmen in de zon. In de vochtigere gedeelten komen er onder meer zwarte els en wilgen. De drogere plekken zijn ideaal voor inheemse eik en boskers. Omdat het een speelbos is, werd op verschillende plaatsen ook geplant met vruchtdragende soorten zoals bv. wilde appel en peer, kruisbes en aalbes. 

Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel is enthousiast: "Omwille van de verstrengeling tussen bosontwikkeling en klimaat leende het project zich ook uitstekend om de Klimaatbende uit Zoersel te betrekken en de doelstellingen uit het gemeentelijk klimaatplan rechtstreeks om te zetten in realiteit. We zijn dan ook zeer blij met de nauwe samenwerking met Stichting Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpse Gordel die ervoor zorgde dat het Dwergenbos vanaf nu kan beginnen groeien. Tenslotte ook nog een woordje van dank voor de Ronde van Hoogstraten (ChariTree), een organisatie die ons project sponsort en zo drie totaal verschillende maatschappelijke doelen wil bereiken. In het kader van de sponsoring kunnen mensen 5 euro doneren per geplante boom. Daarvan wordt 1 euro besteed aan de aankoop van de bomen zelf. Het resterende bedrag wordt gedoneerd aan twee vzw's in Zoersel (Scabazoe en Kris Kras Akabé) en twee in Hoogstraten (De Kleine Strijders en 't Ver-Zet-je). Alle vzw's richten zich op kinderen met een beperking of gezinnen met kinderen die een moeilijke periode doorstaan. Intussen werden al meer dan 1.000 bomen gepsonsord."

Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschpa en gedeputeerde van de provincie Antwerpen sluit af: "Na deze aanplant zijn we nog niet klaar. Recent vernamen we dat de aangevraagde projectsubsidie 'Openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen', werd goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Dankzij deze subsidie kunnen we in 2022 met alle partners samen werk maken van de verdere inrichting van de speelzone. We zorgen voor infoborden, zitplaatsen en heel wat natuurlijke en avontuurlijke speelelementen die passen in het toekomstige bos. Bij het uittekenen van de plannen hiervoor werd de lokale jeugd ook bevraagd. We vonden hun inspraak zeer belangrijk om een speelbos op maat te ontwikkelen waar de Zoerselse kinderen zich vrij kunnen komen uitleven."