Provincie Antwerpen

Restauratiewerken Ravenhof Stabroek dit jaar van start

Restauratiewerken Ravenhof Stabroek dit jaar van start

De ramen en deuren van het Ravenhof in Stabroek krijgen binnenkort een flinke opknapbeurt. Stichting Kempens Landschap start in september met de restauratie van het schrijnwerk. Het agentschap Onroerend Erfgoed kende hiervoor 350 000 euro aan subsidies toe. De werken zijn de eerste stap in de realisatie van het toekomstplan voor het beschermde kasteel.

Kasteel Ravenhof is één van de parels van Stabroek. Om de toekomst van het kasteel te verzekeren werd er eerder al een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld. De restauratie van het verfijnde schrijnwerk dat zo typerend is voor het kasteel is één van de eerste stappen daaruit. Op vraag van de gemeente coördineert Stichting Kempens Landschap de restauratiewerken. Daarvoor bestelde de stichting eerst een studie bij architectenbureau Karuur.

Jan de Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap: “Dankzij de studie weten we per raam en deur wat de precieze noden van het schrijnwerk zijn. Zo kunnen we overgaan tot een duurzame restauratie en wordt het historisch karakter van het gebouw gerespecteerd. Duurzaam, ook op het vlak van energie, want waar mogelijk voeren we ook verbeteringen uit aan de beglazing.”

“Het originele glas blijft zoveel mogelijk behouden, maar hier en daar plaatsen we monumentglas of voorzetramen om zo energie te besparen. Het houtwerk wordt niet alleen vernieuwd of hersteld, maar ook opnieuw geschilderd. Tegelijk pakken we ook de slechte delen van het dakschrijnwerk aan. Daaraan beginnen we in het voorjaar van 2023”, vult Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap aan.

 

Kasteel voor alle Stabroekenaren

Kasteel Ravenhof, zoals we het vandaag kennen, werd gebouwd in de 19de en 20ste eeuw. Sinds 1979 is het kasteel in neo-Lodewijk XV-stijl eigendom van de gemeente Stabroek en huisvest het verschillende socio-culturele verenigingen. Burgemeester Rik Frans: “Met het goedgekeurde RUP willen we kasteel Ravenhof verder uitbouwen tot het cultuurcentrum van de gemeente. De lokale verenigingen blijven dus welkom in het kasteel. Verder zoeken we ook naar invulling van de gelijkvloerse en eerste verdieping.”

 

“Het kasteel blijft dus in gemeenschapshanden en gaat een mooie toekomst tegemoet”, besluit de burgemeester.” Dat is ook mee door de samenwerking met Stichting Kempens Landschap. Zij doen meer dan louter coördineren. Zij weten welke subsidiekanalen we kunnen aanspreken en brengen, doordat ze een erkende erfgoedorganisatie zijn, ook 10 procent extra premie mee.”