Provincie Antwerpen

Kaap van 25.000 bezoekers gehaald!

Kaap van 25.000 bezoekers gehaald!

In Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 ontdekt u het intrigerende verhaal van Wortel- en Merksplas-Kolonie. Meer dan 25.000 bezoekers verdiepten zich sinds de opening in de geschiedenis van deze voormalige Koloniën van Weldadigheid. Na een bezoek kan je het prachtige landschap en erfgoed van de twee Koloniën beter begrijpen.

Arme stedelingen werden aan het begin van de negentiende eeuw naar deze uithoek in de Noorderkempen gezonden om er te leven van de landbouw. Bijna 1.000 hectare ‘woeste’ gronden werden in Hoogstraten en Merksplas door vele mensenhanden bewerkt tot landbouwgronden en bossen met keurige dreven en gebouwen. Na de Belgische onafhankelijkheid werden Wortel- en Merksplas-Kolonie overheidsinstellingen waar landlopers en bedelaars verplicht naartoe gestuurd werden. Tot in 1993 woonden en werkten er landlopers. In totaal werden er zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht in wat nu Nederland en België zijn. In Nederland zijn er nog vijf andere uitgestrekte gebieden met een gedeeld verleden.

Omgevormde varkensstal

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het bijzondere landschap. In een als monument beschermde oude varkensstal van de Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie werd door vzw Kempens Landschap een interactief en belevingsvol bezoekerscentrum ingericht. Heel wat lokale experten en historici droegen hun steentje bij. Ook werden subsidies verkregen van Toerisme Vlaanderen en Leader MarkaAnte Kempen. Op 2 juni 2017 werd Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 plechtig geopend door ministers Geert Bourgeois en Ben Weyts, gedeputeerden van de provincie Antwerpen en de burgemeesters van Merksplas en Hoogstraten. De naam ‘Kolonie 5-7’ verwijst naar de nummers van de twee Koloniën en de samenhang tussen de verschillende gebieden. Vier maanden na de opening werd de kaap van 25.000 bezoekers al overschreden.

Ook in de herfst genieten

In de herfst komen de statige dreven helemaal tot hun recht. Start in het Bezoekerscentrum en geniet daarna van de kleurenpracht tijdens een wandeling of fietstocht. Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 is alle dagen behalve maandag gratis toegankelijk. Je vindt er informatie over toerisme, de ontstaansgeschiedenis, de architectuur en het landschap van de landloperskolonies. Ontdek ook persoonlijke verhalen van de landlopers en het personeel dat hier woonde en werkte. Een twintigtal interactieve opstellingen nemen u mee in de wereld van de Koloniën. Vlieg bijvoorbeeld digitaal over het landschap met speciale 360° drone fotografie.

UNESCO potentieel

Misschien verovert dit landschap samen met de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid volgende zomer zelfs een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO! Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap legt uit: “Met de opening van het viertalige en gratis toegankelijke bezoekerscentrum zijn we helemaal klaar voor de mogelijke Unesco-erkenning van de Koloniën van Weldadigheid. Het dossier werd in januari van dit jaar ingediend bij Unesco in Parijs. In de zomer van 2018 valt het verdict. In Wortel- en Merksplas – Kolonie kunnen bezoekers alvast het verhaal achter dit bijzondere landschap ontdekken. Het bezoekerscentrum is ook zo ontwikkeld dat de informatie eenvoudig aangepast kan worden, bijvoorbeeld om nieuwe onderzoeksresultaten te verwerken.”

Toekomstplannen

De ontwikkelingen in de twee Koloniën zijn nog lang niet afgerond. Medio 2018 opent in de voormalige paardenstallen van de Grote Hoeve een fietsservicepunt waar u fietsen kan huren voor een halve of hele dag. Wie wil kan dan zelfs overnachten in het hart van Merksplas-Kolonie. Hotel Corsendonk opent eveneens in 2018 de eerste zes kamers in de paardenstallen.

Ook op vlak van publiekswerking staat Kempens Landschap niet stil. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht nog een tipje van de sluier op: “Vanaf januari 2018 wordt het aanbod van rondleidingen op Wortel-en Merksplas-Kolonie gevoelig uitgebreid, bijvoorbeeld met speciale themarondleidingen voor zowel groepen als individuele bezoekers. Met de steun van LEADER MarkAante Kempen Plus maken we daarnaast ook werk van een educatief pakket voor scholen.”