Provincie Antwerpen

Kempens Landschap controleert veiligheid bomen Moretusdreef

Kempens Landschap controleert veiligheid bomen Moretusdreef

Stichting Kempens Landschap start met het onderzoek van de bomen in de Boechoutse Moretusdreef. Dat is nodig om te bepalen welke verzorging de bomen nodig hebben. De familie Moretus gaf de dreef vorig jaar in erfpacht aan de landschapsvereniging. Sindsdien coördineert Kempens Landschap het beheer van de dreef om de toekomst ervan te verzekeren.

De Moretusdreef tussen de Vredeborgstraat en het Doornstraatje bestaat uit een dubbele rij beuken en acht lindes. Ze maakt deel uit van het ‘Hof Van Boechout’, een beschermd cultureel landschap. “Gezien het historisch karakter van de dreef, willen we deze bomenrijen maximaal behouden. Zorgvuldig beheer is daarbij van cruciaal belang. We moeten daarom eerst weten hoe het met de bomen is gesteld. Een expert zal daarvoor een boomveiligheidsonderzoek uitvoeren”, legt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, uit. “Voor dit onderzoek kunnen we rekenen op een premie van meer dan 13 000 euro van het agentschap Onroerend Erfgoed.”

Meten is weten

Het onderzoek van de bomen verloopt in verschillende fases. Eerst gebeurt er een visuele controle van de dreef. Verdachte bomen worden daarna aan verder onderzoek onderworpen. “Afhankelijk van de boom, gebruikt de expert daarvoor verschillende technieken.”, legt Jan De Haes gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap uit. “Trekproeven brengen in kaart hoe sterk de boom in de grond verankerd zit en welke windkracht hij kan weerstaan. Met geluidsgolven en door de elektrische weerstand te meten, kan de expert de stevigheid van de stam controleren. Dankzij die onderzoeken komen we te weten hoe we de bomen best kunnen snoeien om hen een zo lang mogelijke levensduur te bezorgen.” In het najaar volgt er nog een controle op zwamaantasting.

Erfpacht

De toestand van de bomen zorgde voor enige bezorgdheid bij de eigenaars, de familie Moretus. Niet alleen omdat de dreef publiek toegankelijk is, maar ook omdat er onder de dreef een kerosineleiding van de NAVO loopt. De familie vroeg daarom vorig jaar een vergunning aan om de bomen te rooien en er nieuwe aan te planten. Om de historische dreef te kunnen behouden werkte Kempens Landschap samen met de gemeente Boechout en de familie aan een oplossing. Zo kwam de dreef eind vorig jaar in erfpacht bij de Stichting en dat voor een periode van 50 jaar.

Burgemeester T’Sijen: “De Moretusdreef is één van de mooiste cultuurlandschappen van onze gemeente. Het spreekt voor zich dat we er alles aan willen doen om de dreef te behouden. Daarom dat we ook een beroep hebben gedaan op Stichting Kempens Landschap. We moeten namelijk ook aan de toekomst van de dreef denken. Hun expertise is voor een gemeente als Boechout van groot belang. Het boomveiligheidsonderzoek is een belangrijke eerste stap die we zetten voor het behoud van de dreef. Op termijn zal er ook een geleidelijke vernieuwing van de bomen moeten komen. Dat is de enige manier om ook de generaties Boechoutenaren na ons van de dreef te laten genieten. We dromen er nu al van om voor kinderen een heel leuk educatief pad over alle leven in de dreef aan te leggen.”