Provincie Antwerpen

Grondige restauratie in het verschiet voor Prinskensmolen

Grondige restauratie in het verschiet voor Prinskensmolen

De Prinskensmolen in Meerhout wordt binnenkort grondig gerestaureerd. Het gemeentebestuur van Meerhout sloot voor het project een beheersovereenkomst af met Stichting Kempens Landschap. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent twee erfgoedpremies van 175.000 euro toe voor de werken aan de Kempische korenwindmolen. 

De Prinskensmolen, de oudste houten standaardmolen van de provincie Antwerpen, is beschermd als monument sinds 1969. De Heren van Diest lieten de molen bouwen rond 1200. Omstreeks 1500 kwam de houten reus in handen van de Prinsen van Oranje. Uit die periode stamt de naam ‘Prinskensmolen’. In 1968 verloor de molen een roede en geraakte hij ernstig in verval. De iconische molen werd van afbraak gered toen het gemeentebestuur van Meerhout hem in 1978 aankocht. Hoewel er sindsdien enkele kleine restauraties zijn uitgevoerd, bracht een inspectie in 2015 aanzienlijke schade door houtworm aan het licht. De wieken werden verwijderd en de molen werd van zijn voetstuk gehaald, wachtend op een grondige opknapbeurt. 

Maalvaardige molen

Gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, legt uit: “Er is dringend nood aan een grondige restauratie om de Prinskensmolen te redden. Het dossier stond al jaren op een wachtlijst. Daarom vroeg het lokaal bestuur van Meerhout aan Stichting Kempens Landschap om het project op te volgen en tot een oplossing te komen. Eind vorig jaar tekenden we een beheersovereenkomst met de gemeente voor een periode van 10 jaar. Samen zetten we onze schouders onder een nieuwe toekomst voor dit beschermde monument.”

“Dit dossier is een kolfje naar onze hand”, verklaart gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Stichting Kempens Landschap heeft verschillende historische windmolens onder haar vleugels en heeft heel wat ervaring met het restaureren en beheren ervan. Denk maar aan de Beddermolen in Westerlo, de Gansakkermolen in Puurs-Sint-Amands, de Scherpenbergmolen in Malle en windmolen In Stormen Sterk in Lille. We stellen nu alles in het werk om de Prinskensmolen opnieuw maalvaardig te maken.”

Erfgoedpremies

Het agentschap Onroerend Erfgoed kent twee erfgoedpremies van 175.000,00 euro toe voor de uitvoering van de werken aan de historische windmolen. Jan Melis, schepen van Cultuur en Toerisme in Meerhout: “Ik ben verheugd over dit resultaat op korte termijn en het feit dat we spoedig kunnen starten met de werkzaamheden op locatie.”

Burgemeester Nele Geudens: “Stichting Kempens Landschap adviseerde ons om het restauratiedossier op te splitsen in 2 delen om het dossier te versnellen. Eind vorig jaar diende de Stichting al een eerste premiedossier in. In de loop van januari volgde het tweede. De beheersovereenkomst maakt het bovendien mogelijk om 10% extra erfgoedpremie te bekomen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Stichting Kempens Landschap is de ideale partner om dit project in goede banen te leiden. Zij doorliep al heel wat succesvolle gelijkaardige trajecten en geeft nu dus ook advies aan aangesloten gemeentebesturen vanuit deze opgebouwde ervaring.”

(Foto: (c) gemeente Meerhout)