Provincie Antwerpen

Jezusbeeld in Wuustwezel krijgt opknapbeurt

Jezusbeeld in Wuustwezel krijgt opknapbeurt

Vzw Kempens Landschap is eigenaar van een prachtig park- en natuurgebied in Wuustwezel, dat vroeger de achtertuin was van een klooster waar zusters Franciscanessen werden klaargestoomd om op buitenlandse missie te vertrekken. In het domein stuit je nog steeds op een boel religieuze sporen van dit verleden zoals verscheidene beelden en een Lourdesgrot. Stap voor stap wordt dit religieus erfgoed opgewaardeerd.

Doelgericht beheer

Sinds 2012 beheert Kempens Landschap het groendomein met park, weilanden en loof- en naaldhoutbossen, met de steun van de gemeente Wuustwezel. Het gebied is aangeduid als erfgoedlandschap en in 2014 werd een geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan voor het domein goedgekeurd. Hierdoor kan Kempens Landschap erfgoedpremies aanvragen om werken beschreven in het beheerplan uit te voeren. Stap voor stap wordt het domein zo hersteld en opgewaardeerd. De voorbije jaren werd er al hard gewerkt op het domein. Zo is de vijver al hersteld en de Mariagrot op het eiland gerestaureerd, de prachtige dreven kregen een snoeibeurt en het rododendronmassief bij de hoofddreef werd gesnoeid om doorzichten te maken.

Recent is ook de brug over de vijver hersteld. Bezoekers die het domein binnenkomen langs de toegang aan de Engelse Rijtweg kunnen nu via de brug over het water meteen een klein paadje langs het weiland inslaan om het domein verder te verkennen. Tijdens de voorbije wintermaanden werden de dreven voor de veiligheid van de bezoekers gesnoeid. Het dood hout werd uit de kruinen verwijderd. Te zware takken werden gesnoeid om te voorkomen dat ze in de toekomst zouden uitscheuren en daarbij een wonde achterlaten en de boom in kwestie doen verzwakken.

Jezusbeeld als blikvanger

Op het einde van de imposante hoofddreef die de ‘Allée du Sacré Coeur’ heet, staat een levensgroot beeld van Heilig Hart Jezus Christus. Wie in het domein rondwandelt kan er niet naast kijken. Het beeld werd in 1904 opgericht als onderdeel van het toen aangelegde park. Het Jezusbeeld werd eerst geïnspecteerd door Monumentenwacht, een organisatie die de bouwfysische staat van erfgoed controleert. Uit het verslag bleek dat het beeld dringend aan restauratie toe was. Niet enkel het beeld zelf maar ook de marmeren plaquette en de sokkel moeten hersteld worden.

De komende maanden wordt er nu effectief werk gemaakt van de restauratie van het 114 jaar oude beeld. Het gespecialiseerd bedrijf Raymakers-Rossen zal het beeld volledig reinigen en de stabiliteit van het geheel opnieuw verzekeren. Voor het beeld zelf wordt onderzocht hoe dit oorspronkelijk beschilderd was. Op basis van dit kleuronderzoek zal het opnieuw geschilderd worden. De werken zijn geraamd op 21.810 euro en duren tot het einde van de zomer. Er werd een erfgoedpremie van 40% verkregen voor de werken.

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vertelt: “Het is belangrijk dat de restauratie op een duurzame en historisch-landschappelijk correcte manier gebeurt. Als tijdens de restauratie blijkt dat hiervoor extra analyses nodig zijn, zullen die ook worden uitgevoerd. Na de restauratie zal het beeld opnieuw een echte blikvanger worden in het voormalige kloosterdomein. Zo blijven de bijzondere sfeer en het verhaal van het domein bewaard voor de toekomst.”

Genieten in het groen

Sinds het park opengesteld werd, vinden wandelaars en fietsers vlot de weg naar deze groene plek. Je treft er niet alleen buurtbewoners aan maar ook mensen van verder weg. Je kon hier dan ook drie zomers komen pitkamperen in een boomtent en sinds het najaar staat er een speciale Slow Cabin op het domein om in te overnachten. “We zijn blij dat zoveel mensen hier komen genieten, onze inspanningen om het domein op te waarderen missen hun effect niet! Kempens Landschap zal zich dan ook samen met de gemeente Wuustwezel blijven inzetten om de pracht van het domein te behouden en de troeven nog meer uit te spelen. Met de restauratie van het beeld Heilig Hart Jezus Christus zetten we dan ook een grote stap in de goede richting!” aldus Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Park Franciscanessen
Waar?Wuustwezel

Park Franciscanessen

Wandel door de dreven van dit mooie voormalige kloosterdomein en ontdek de geschiedenis van de zusters die hier werden opgeleid.