Provincie Antwerpen

Nieuwe beheerder voor dreef van Boechout

Nieuwe beheerder voor dreef van Boechout

Stichting Kempens Landschap neemt de dreef van Boechout in erfpacht

De dreef van Boechout - gelegen op de Holleweg tussen de Vredeborgstraat en het Doornstraatje - behoort tot het beschermde landschap 'Hof van Boechout' en bestaat uit een dubbele rij beuken en een kapel omringd door 8 lindes. De familie Moretus is eigenaar van de dreef en geeft deze voor de komende 50 jaar in erfpacht aan Stichting Kempens Landschap zodat de landschapsvereniging een coördinerende rol kan opnemen in het beheer van de dreef. 

Het 17de eeuwse Hof van Boechout, ook Kasteel Vredenberg genoemd, bevindt zich ten zuiden van de dorpskern van Boechout op een grotendeels omhaagd domein. Naast grasvelden en weiden wordt het kasteel omgeven door percelen eiken-, beuken- en berkenbos en twee met elkaar verbonden vijvers met een uitloper voor de dienstgebouwen. Het domein werd omwille van haar erfgoedwaarde beschermd als cultuurhistorisch landschap. 

Binnen deze bescherming werd ook de aanliggende beukendreef opgenomen. De dreef heeft een dubbele rij beuken en bestaat uit twee delen: de Lintacker en de Holleweg. Deze twee delen hebben elk een andere eigenaar. De familie Moretus is eigenaar van de Holleweg, tussen de Vredeborgstraat en het Doornstraatje, en van de kapel die omringd wordt door 8 lindes. De familie Reynders bezit de Lintacker. 

Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen: "In navolging van de omgevingsvergunning die door de eigenaar werd aangevraagd voor het kappen van de dreef, onderzocht Kempens Landschap samen met de gemeente Boechout hoe het beheer van de historische dreef kon opgenomen worden in het kader van een maximaal behoud van de dreef. daarbij bleek een eigendomsoverdracht in de vorm van een erfpacht van 50 jaar vanwege de familie Moretus aan Stichting Kempens Landschap de beste keuze."

"Binnen deze erfpachtovereenkomst zal Kempens Landschap samen met de gemeente Boechout streven naar het maximaal behoud van de dreef en zullen op langere termijn de nodige stappen gezet worden naar een geleidelijke vernieuwing ervan. De dreef zal daarbij steeds publiek toeganeklijk blijven. Tenslotte staan Kempens Landschap en de gemeente ook in voor het onderhoud en de restauratie van de kapel", vervolgt Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap en gedeputeerde van de proviincie Antwerpen. 

Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout, besluit: "Dankzij de ondersteuning door Stichting Kempens Landschap, is de dreef zeker in goede handen. Samen maken we er werk van om de dreef de nodige verzorging te geven en te kunnen blijven openstellen voor wandelaars en fietsers, en haar behoud zo lang mogelijk te garanderen."