Provincie Antwerpen

Oostelijk pad Hof ter Linden open voor publiek

Oostelijk pad Hof ter Linden open voor publiek

Gisteren werd het nieuwe wandel- en fietspad ten oosten van Hof ter Linden onder grote belangstelling ingehuldigd tijdens de Dag van de Trage Weg. Het pad van 850 meter is één van de twee paden die Kempens Landschap en de gemeente Edegem, met financiële steun vanuit de provincie Antwerpen en in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos, aanleggen als verbinding tussen het centrum van Edegem en Fort 5. Een grote troef voor de Zuidrand. Volgend jaar volgt het pad ten westen van Hof ter Linden.

 

Ontsluiting van 90 ha ecologisch en historisch waardevol gebied

Het kasteeldomein van Hof ter Linden werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, Kempens Landschap en Natuurinvest, met belangrijke steun van de provincie Antwerpen. Hof Ter Linden vormt samen met Fort 5 een grote groene long van bijna 90 ha in het hart van de gemeente Edegem.

In een constructieve samenwerking tussen de eigenaars en de bevoegde instanties, waaronder het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos, werd besloten dat er 2 paden zullen komen ter ontsluiting van het open ruimtegebied rondom Hof ter Linden en ter verbinding met de omgeving. In augustus en september werd met middelen vanuit de gemeente Edegem en de provincie Antwerpen en onder coördinatie van Kempens Landschap alvast het eerste pad aangelegd. Dit oostelijke pad werd gisteren ingehuldigd op de Dag van de Trage Weg en kan gebruikt worden door wandelaars, fietsers en joggers. Via een veilig traject en omgeven door landbouwvelden en bossen, verbindt het de Patronaatstraat met de Donk.

 

Deel van een groter geheel

De aanleg van dit oostelijke pad is de eerste realisatie in de ontsluiting van het buitengebied van Hof ter Linden. Volgend jaar volgt de aanleg van een tweede, westelijk pad. Ook in het kasteelpark binnen de ringgracht zullen de eigenaars in de komende jaren nog recreatieve paden herstellen of bijkomend openstellen”, aldus Goedele Van der Spiegel, schepen van de gemeente Edegem.  

De realisaties in Hof ter Linden zitten na enkele jaren van visievorming en planning dus in een stroomversnelling”, vervolgt Koen Metsu, burgemeester van Edegem. “Heden wordt er immers aan de koetshuizen en verhardingen van Hof Ter Linden ook hard gewerkt. Doelstelling is dat de gebouwen eind 2017 een nieuwe bestemming krijgen. Samen met de twee extra paden zal het aanbod in Hof ter Linden dus tegen eind volgend jaar sterk verhoogd zijn.”

 

Troef voor de regio

Gedeputeerde Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap: “De aanleg van dit wandel- en fietspad is een enorme troef voor de regio. Zowel mensen vanuit Edegem als recreanten die naar de streek afzakken kunnen hier komen genieten van het prachtige erfgoedlandschap van Hof Ter Linden met dreven, bossen, historische gebouwen en velden.”

“Dat de provincie voor de aanleg van dit pad een subsidie van 27.200 euro toekende, stemt ons dan ook zeer tevreden. En het resultaat mag er zijn. Ik ben ervan overtuigd dat velen van dit pad gebruik zullen maken. Het bezoekersaantal heeft dit tijdens de afgelopen weken reeds bewezen, en de opkomst van gisteren bevestigt dit nogmaals.”, vult gedeputeerde Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap, aan.

Met de aanleg van deze nieuwe trage weg wordt opnieuw bewezen dat de Zuidrand een regio is die het ontdekken waard is”, vertelt Rik Röttger, gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “De provincie, de 9 betrokken lokale besturen en verschillende middenveldorganisaties werken binnen het Landschapspark Zuidrand dan ook aan de versterking van de waarden van de streek. We trachten de open ruimte die hier nog is beleefbaar te maken. Door de acties vanuit Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest is dat doel hier rond Hof Ter Linden alvast bereikt.”

 

Inhuldiging

Gisteren werd het pad ingehuldigd tijdens de Dag van de Trage Weg. Na het plechtige gedeelte wandelden de circa 300 aanwezigen samen het pad in, waarna ze nog verwend met een ontbijtje met streekgerechtjes uit de Zuidrand.

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Linden
Waar?Edegem

Hof ter Linden

Ontdek dit statige neoclassicistisch kasteel met koetshuizen en wandel door het grote bijhorende landschapspark.