Provincie Antwerpen

Kempens Landschap legt laatste puzzelstuk van landschapspark Frijthout Hove

Kempens Landschap legt laatste puzzelstuk van landschapspark Frijthout Hove

Frijthout is een groene long van 22 hectare in de noordoostelijke hoek van Hove op de grens met Boechout en Mortsel. Hier kan je ontspannen in een natuurlijk landschapspark met waterbuffering. Het park kon gerealiseerd worden dankzij een samenwerking tussen Kempens Landschap, de lokale besturen van Hove en Boechout en de provincie Antwerpen. In 2018 werd Frijthout opengesteld voor het publiek. Kempens Landschap kocht onlangs het laatste puzzelstukje grond aan waardoor het gebied nu als een aaneengesloten geheel verder ontwikkeld kan worden.

Complex proces

Het gebied was vroeger in handen van verschillende private eigenaars en de open ruimte bleek versnipperd en zonevreemd ingevuld. In 2007 werd daarom een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt waarin de plannen voor het landschapspark vorm kregen. De lokale besturen en Kempens Landschap zouden de gronden verwerven en de provincie zou instaan voor het beheer van de Koude Beek. Daarop startten de onderhandelingen met de grondeigenaren en in 2012 kon het lokaal bestuur van Hove de eerste 12 ha grond aankopen. Een inrichtings- en beheersplan bepaalde de toekomstvisie voor het landschap. Op vraag van het gemeentebestuur van Hove kocht Kempens Landschap in 2014 ook twee percelen aan in het gebied zodat deze mee ontwikkeld konden worden.

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, Jan De Haes licht toe: “De betrokkenheid en rol van Kempens Landschap in dit dossier spreekt voor zich. Frijthout is namelijk het brongebied van de Koude Beek die doorheen de gemeenten Hove, Mortsel en Borsbeek loopt. In de vallei van de Koude Beek kan je nog enkele stukken natuur terugvinden. Met Kempens Landschap kochten we al verschillende gronden aan langs de beek om deze samen met de gemeenten en de provincie Antwerpen landschappelijk op te waarderen. Ook willen we inwoners uitnodigen om deze groene plekken te ontdekken.”

“Dankzij de goede samenwerking stelden we de toekomst van Frijthout veilig en konden de geplande inrichtingswerken van start gaan. Op het programma stonden de aanpassing van de loop van de Koude Beek, de inrichting van fiets- en wandelpaden en de aanleg van een speelzone, een boomgaard, twee hondenlosloopweiden en extra bos. In juni 2018 werden de werken afgerond en openden we het Landschapspark officieel", aldus de trotse burgemeester Koen Volckaerts. “Sindsdien vonden heel wat wandelaars en fietsers de weg naar het nieuwe park!”, vult bevoegd schepen Bart Van Couwenberghe nog aan.

Laatste puzzelstuk

Het park is al een tijdje geopend voor het publiek. Toch was één perceel van zo’n 1,5ha in het gebied nog steeds privaat bezit. Deze grond werd gebruikt als paardenweide. Om ook dit laatste stukje in het park te integreren, kocht Kempens Landschap het perceel onlangs aan.
“Dankzij deze verwerving is het laatste puzzelstuk van het ganse gebied Frijthout veiliggesteld. In de toekomst zal ook dit perceel dus worden ingericht, zodat het past in de globale gebiedsvisie. Die gaat niet voor een klassiek parklandschap, maar een wat woester toegankelijk open groen landschap waar recreatie en natuur in evenwicht zijn.”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: