Provincie Antwerpen

Wintertuin van het Ursulineninstituut wordt beter toegankelijk

Wintertuin van het Ursulineninstituut wordt beter toegankelijk

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCi) van de Vlaamse Overheid kent een investeringssubsidie voor bovenlokale culturele infrastructuur toe om de fysieke toegankelijkheid van de Wintertuin in Sint-Katelijne-Waver te verbeteren. De subsidie van ruim 57.000 euro maakt een beter onthaal mogelijk voor mindervalide bezoekers. 

Sinds de openstelling van de Wintertuin voor het grote publiek worden op de site tal van socio-culturele activiteiten ontplooid, met de gegidste rondleidingen als uithangbord. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzittter van Kempens Landschap, verduidelijkt: "De reacties van de bezoekers aan de Wintertuin zijn altijd zeer lovend. De voorbije jaren zaten de bezoekerscijfers dan ook in een stijgende lijn. Maar de toegankelijkheid van de site bleef een knelpunt. Zeker voor wie minder goed te been is, moet de onthaalinfrastructuur beter."

Mede daarom diende Stichting Kempens Landschap een hefboomdossier in bij Toerisme Vlaanderen. Dit hefboomproject wil het kerngedeelte van het Ursulineninstituut tegen september 2023 ontwikkelen tot een laagdrempelige en permanent bezoekbare toeristische en cultureel-erfgoedparel. De opwaardering van de onthaalinfrastructuur is daar een onderdeel van. Zo komen er onder andere een nieuwe integraal toegankelijke hoofdingang via de historische zomergalerij, een aangepast sanitair met zorgmeubel, en een helling naar de binnentuin. Op die manier moet de site beter toegankelijk en beleefbaar worden voor iedereen. 

Deze ambitie krijgt nu een flinke duw in de rug dankzij het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse Overheid. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, vertelt: "Kempens Landschap en vzw Wintertuin dienden dit voorjaar samen een subsidieaanvraag in binnen de sectorale prioriteit 'toegankelijkheid van culturele infrastructuur'. Deze investeringslijn sluit perfect aan bij het lopende hefboomproject. Afgelopen vrijdag is onze aanvraag goedgekeurd met een subsidie van 57.071,80 euro ter ondersteuning van de toegankelijkheidmaatregelen voorzien binnen het toeristisch hefboomproject."

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Wintertuin van de Ursulinen
Waar?Sint-Katelijne-Waver

Wintertuin van de Ursulinen

Vlakbij Mechelen vind je dit imposante domein met als pronkstuk de prachtige wintertuin in art nouveau stijl.