Provincie Antwerpen

Kempens Landschap en gemeente geven kasteelhoeve van Grobbendonk nieuw leven

Kempens Landschap en gemeente geven kasteelhoeve van Grobbendonk nieuw leven

Bakermat

Grobbendonk dankt zijn ontstaan aan een ridderlijke familie, ook Grobbendonk genaamd, waarvan de laatste sporen teruggaan tot ca. 1200. Deze familie was van oudsher de eigenaar van de streek en had het destijdse Hof van Grobbendonk, gelegen aan de samenvloeiing van de Aa en de Kleine Nete, als centrum. Het kasteel van Grobbendonk is helaas verwoest. Enkel het bijgebouw, zijnde de huidige kasteelhoeve, is nog gespaard gebleven.

Samenwerking tussen Kempens Landschap, gemeente en graaf d’Ursel

De kasteelhoeve behoorde zeer lang toe aan de familie d’Ursel. Door vererving kwamen het gebouw en de voor- en achterliggende gronden enkele jaren geleden toe aan graaf Ghislain d’Ursel. Zijn droom was om de kasteelhoeve een publieksfunctie te geven en open te stellen. Hij kon dit evenwel niet zelf op zich nemen.

Toen Kempens Landschap dit enkele jaren geleden vernam, gingen we maar al te graag in gesprek met de graaf en de gemeente Grobbendonk.”, zegt Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Het was immers zowel de droom van onze vereniging als die van de gemeente Grobbendonk om dit prachtige domein, dat uitzonderlijk mooi gelegen is, te kunnen veiligstellen en nieuw leven in te blazen. De graaf was graag bereid tot samenwerking.

Burgemeester Herman Cambré: “Gezien de omvang van de eigendomsoverdracht werd er door Kempens Landschap voorgesteld om de kasteelhoeve met de 14 ha achterliggende bossen in erfpacht te nemen. Een prima oplossing, want er werd ook een clausule opgenomen die de mogelijkheid tot de latere aankoop verzekert. De graaf kon hiermee instemmen, omdat hij net als de gemeente geloofde in de samenwerking met Kempens Landschap”.

Mooie toekomst verzekerd

We zijn blij dat graaf Ghislain d’Ursel in Kempens Landschap en de gemeente de geschikte partners voor zijn droom zag, en open stond voor een creatieve benadering”, zegt Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “We zijn er klaar voor om het dossier uit te werken, de restauratie stapsgewijs op te nemen en een geschikte herbestemming te zoeken. Ook de uitzonderlijke omgeving willen we opwaarderen in samenwerking met andere partners.