Provincie Antwerpen

Bosomvorming Domein Franciscanessen

Bosomvorming Domein Franciscanessen

Het bos in het kloosterdomen van de Zusters Franciscanessen in Gooreind krijgt een meer gevarieerd en inheems karakter. Eind 2020 werden de laatste delen monotoon en aangetast bos gekapt en uitgedund. Zo ontstond de nodige ruimte om nieuwe bomen aan te planten. Recent kregen enkele grote bomen alvast een plek om te wortelen. In het najaar van 2021 krijgt het bos gezelschap van een uitgebreide struiklaag van inheemse soorten.

Het park Franciscanessen in Gooreind is een historisch domein waar vroeger ‘religieuzen’ werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken. In 2012 werd het park aangekocht door Kempens Landschap en opengesteld voor bezoekers. Sindsdien worden er geregeld beheerwerken uitgevoerd in het park in samenwerking met het gemeentebestuur van Wuustwezel en Bosgroep Antwerpen Noord.

Beheer met een visie

Alle werken die in het park gebeuren, zijn in overeenstemming met een opgetekende beheervisie”, legt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Hierin is er aandacht voor het beheer van de kleine landschaps- en erfgoedelementen, maar ook voor het natuur- en bosbeheer. Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos keurden dit geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan in 2014 goed. Sinds de aankoop werd al hard gewerkt op het domein. Zo werd een deel van de vijver hersteld en werden de Mariagrot en het Heilig Hart beeld gerestaureerd. De prachtige dreefbomen krijgen geregeld de nodige verzorging.”, vervolgt De Haes.

Natuurlijke bosontwikkeling

Het bos achterin het domein bestond vooral uit fijnspar en Amerikaanse eik, twee boomsoorten die in onze streken niet van nature voorkomen. De fijnspar kreeg de voorbije jaren te maken met een agressief kevertje, de letterzetter genoemd.“Om een biologisch waardevol bos te creëren, besloten we om de aangetaste stukken fijnspar bos te kappen en dunningen uit te voeren om tussen de monotone Amerikaanse Eik plaats te maken voor een variatie van inheemse boomsoorten.”, aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “De omvorming gebeurde in drie jaar tijd. We kozen hier bewust voor een vrij drastische aanpak waardoor het bos op korte tijd sterk veranderd is. Op termijn zal er een gezond, weerbaar en gevarieerd bos ontstaan dat meer weerstand kan bieden tegen de klimaatopwarming.”, besluit Helsen.

Alle kappingen werden intussen uitgevoerd, nu is het tijd om het bos opnieuw ‘op te bouwen’. Enkel natuurlijke bosontwikkeling zal niet volstaan om op termijn een gevarieerd bos te bekomen, het is nodig om ook aanplantingen te doen en zo meerdere soorten in het bos te brengen. Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, volgt de ontwikkelingen op de voet: “De voorbije jaren plantten we kleine groepjes of kloempen bomen aan in de opengemaakte plekken in het bos. Deze worden telkens met een wildraster beschermd tegen reeën en ander wild. Vorig jaar werden de laatste bestanden geveld, waardoor er opnieuw ruimte is voor nieuwe bosontwikkeling en aanplanting. Recent plantten we al enkele grotere bomen in de omgeving van het kerkhof aan, als symbolische start, de rest van de aanplanting zal komende herfst gebeuren. Dan worden niet alleen bomen maar ook struiken aangeplant.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Park Franciscanessen
Waar?Wuustwezel

Park Franciscanessen

Wandel door de dreven van dit mooie voormalige kloosterdomein en ontdek de geschiedenis van de zusters die hier werden opgeleid.