Provincie Antwerpen

Restauratie Boerenkrijgmonument Gestel

Restauratie Boerenkrijgmonument Gestel

Het Boerenkrijgmonument in Gestel wordt opgefrist

Het Boerenkrijgmonument op het kerkhof van Gestel (bij Berlaar) wordt de komende maanden grondig opgeknapt. Het beeld werd gedemonteerd en naar het atelier van de restaurateur gebracht. De werken worden gefinancierd via een erfgoedpremie vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed.

De dorpskern van Gestel

Gestel is bekend al één van de meest pittoreske plaatsen van de provincie Antwerpen. De dorpskern is gelegen tussen twee kasteeldomeinen langs de Nete en perfect kleinschalig bewaard gebleven. Het centrum van Gestel is sinds 1992 erkens als beschermd dorpsgezicht en bevat verscheidene beschermde monumenten.

Samenwerking brengt op!

Enkele jaren geleden waren rondom het dorpsplein een aantal gebouwen en infrastructuren aan een opfrisbeurt toe. jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap: "In 2010 nam het gemeentebestuur van Berlaar Kempens Landschap onder de arm. Sindsdien werken beide partners - met financiële steun vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed en PDPO - samen aan de opwaardering van de dorpskern van Gestel. Samen maakten we werk van de opmaak van een beheerplan, de restauratie van de pastorij, de kerkhofmuur, de schandpaal en het dorpsplein. Het geheel werd in 2014 feestelijk ingehuldigd. Dankzij de samenwerking kreeg de dorpskern opnieuw de charme van weleer."

Het Boerenkrijgmonument

"Nu nemen we de draad weer op. Kempens Landschap zal de coördinatie op zich nemen van de restauratie van het Boerenkrijgmonument" vervolgt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. "Het Boerenkrijgstandbeeld is een beeldbepalend element op het kerkhof van de pastorij. De verflagen van het beeld en de blauwe globe schilferen op diverse plaatsen en de sokkel vertoont meerdere barsten. De algemene staat van het monument is zeer slecht, waardoor het nodig is om het geheel te restaureren."

De werken gingen deze week van start. Het beeld werd met de nodige voorzichtigheid gedemonteerd en vervoerd naar het atelier van de restaurateur. Daar wordt het beeld gereinigd en worden de verflagen verwijderd. Na de nodige onderzoeken worden structurele herstellingen gedaan om het beeld opnieuw te stabiliseren, om het geheel daarna een nieuwe verflaag te geven. Tegen het einde van dit jaar zal men het gerestaureerde beeld opnieuw op het kerkhof kunnen bewonderen.

Walter Horemans, burgemeester van Berlaar, is nauw betrokken bij het project: "Dankzij de erfgoedpremie vanuiet het agentschap Onroerend Erfgoed kunnen we de werken financieren en zetten we weer een nieuwe stap in de opwaardering van de dorpskern van Gestel. Onze inspanningen om het dorp op te waarderen missen hun effect niet, want Gestel trekt vele bezoekers aan! Samen met de Stichting Kempens Landschap blijven we daarom inzetten om de troeven van Gestel nog meer uit te spelen."