Provincie Antwerpen

Nieuwe toekomst voor Domein Fatima te Zandhoven

Nieuwe toekomst voor Domein Fatima te Zandhoven

Stichting Kempens Landschap neemt Domein Fatima in erfpacht

Domein Fatima, gelegen aan de Fatimalaan, is een religieuze plaats in Pulle in de gemeente Zandhoven. In een groene omgeving van zo'n 1,8 hectare groot bevinden zich kleine religieuze landschapselementen zoals een statie en een Mariagrot. het gebied is eigendom van de kerkfabriek en werd meer dan 25 jaar hoofdzakelijk onderhouden door Gaston Van Laer en Julien Cornelis. In het kader van de continuering zal Stichting Kempens Landschap in samenspraak met de gemeente, de kerkfabriek en de vrijwilligers het gebied in erfpacht nemen. 

Vanuit de gemeente Zandhoven was het 'op pensioen gaan' van Gaston Van Laer de aanleiding om samen met Kempens Landschap te kijken naar een duurzame oplossing voor bedevaartsoord Fatima. Na afstemming met de vrijwilligerswerking bleek een erfpacht aan Kempens Landschap een gedragen piste te zijn. De gronden worden voor een termijn van zevenentwintig jaar overgedragen aan Kempens Landschap voor een symbolische vergoeding van één euro per jaar. Kempens Landschap zal, ondersteund door de gemeente Zandhoven en de vrijwilligers, het domein opwaarderen en beheren. 

"Domein Fatima kent een lange geschiedenis, steeds gedragen door de mensen uit de omgeving. De vrijwilligers staan altijd paraat want Maria gaat nooit met vakantie. Het is uitgegroeid tot een religieus park geliefd in de ruime omgeving van Zandhoven. Zulke open ruimte schenkt ons rust, stilte en beleving. Desondanks groeit de druk op deze open ruimte en worden plekken waar men zich kan onthechten van de dagelijkse beslommeringen schaarser. Om deze kostbare groene long te versterken en de site verder te ontwikkelen als onthaastingsplek, slaan Kempens Landschap, de gemeente Zandhoven, de Kerkfabriek en de vrijwilligers van Fatima de handen in elkaar", licht Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, toe. 

Kathleen helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter Stichting Kempens Landschap vult aan: "Door typische landschapselementen te herstellen, het domein verder te verfraaien, op te waarderen en biodivers te maken zal het gebied zich ontwikkelen tot een plaats met grotere betekenis, een rustpunt waar je de stilte nog echt kan beleven. Niet alleen vanuit religieuze hoek om er te bidden maar ook vanuit de beleving van dit erfgoed en het unieke karakter van deze plek. Het wordt zo een verhaal van stilte, schoonheid en bewustwording waarbij de beleving van de mens centraal staat."

Luc Van Hove, burgemeester Zandhoven: "Nu Stichting Kempens Landschap mee aan het roer staat, is Domein Fatima zeker in goede handen. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie met haar expertise ook hier een belangrijke rol zal spelen en we zo samen deze unieke plek verder kunnen opwaarderen."