Provincie Antwerpen

Restauratie gebouwen Beddermolen van start

Restauratie gebouwen Beddermolen van start

Maandag start een aannemer met de werken aan de gebouwen van de Beddermolen. Het molenhuis met stal, de schuur, het bakhuisje en het bijgebouw zullen gedurende iets meer dan een jaar gerestaureerd worden en klaargemaakt voor hun nieuwe bestemming. De werf wordt een mix van oude ambachten en vernieuwende innovaties. Kempens Landschap is opdrachtgever en coördineert de werken in samenwerking met de gemeente Westerlo.

Kempens erfgoed ten top

De geschiedenis van de Beddermolen gaat terug tot 1683, toen een houten windmolen gebouwd werd door de abdij van Tongerlo. In de schaduw van de molen werden in de 18de eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis gebouwd. Zo’n pittoresk erf met gebouwen en molen is vandaag een zeldzaamheid geworden. Daarom heeft Vlaanderen de Beddermolensite erkend als een waardevol stukje erfgoed in het Merodegebied.

Nieuw leven

Ongeveer 10 jaar geleden kwam het domein te koop te staan. De gemeente en Kempens Landschap besloten om de toekomst ervan samen veilig te stellen. Ze restaureren de monumenten en geven hen een nieuwe dynamiek. De molen draait ondertussen weer op volle toeren, en weldra zijn ook de gebouwen aan de beurt.

Het molenhuis zal omgebouwd worden tot een unieke vakantiewoning voor 10 personen. De aangebouwde stal kan als multifunctionele ruimte gebruikt worden voor allerlei private of publieke activiteiten. In het bijgebouw komt er een ruimte voor educatie en het Merodesecretariaat krijgt er onderdak. De schuur blijft een prachtige locatie voor allerlei leuke initiatieven in de zomerperiode. Het bakhuisje zal opnieuw operationeel worden gemaakt zodat er bakworkshops kunnen plaatsvinden.

Als een rode draad door de hele site loopt het verhaal van graan tot brood. Het wordt een plaats waar ambachten, geschiedenis en het platteland helemaal aan hun trekken komen.


Terug naar de originele vorm, met aandacht voor innovatie!

Kempens Landschap stelde architectenbureau Bressers uit Gent aan voor de opmaak van het restauratiedossier. Voor de opmaak van hun plannen vertrokken zij van het oude uitzicht van de gebouwen. Voordat de vorige eigenaars de gebouwen in de jaren ’60 verbouwden, zag het geheel er immers anders uit. Zo was de stal vroeger één open ruimte, met poorten in de gevels. Ook de vorm van het dak en de dakbedekking waren anders. Die zaken zullen tijdens de restauratie worden hersteld.

“Hoewel we zoveel mogelijk willen terugkeren naar de oorspronkelijke vorm en de erfgoedwaarde ten volle respecteren, willen we toch ook dat de gebouwen maximaal voldoen aan de hedendaagse milieu- en comfortnormen”, vertelt Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap. “Hoewel dat in monumenten niet steeds makkelijk is, werd er sterk ingezet op het toepassen van innovatieve technieken om zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie. Zo wordt er een speciaal type dubbel glas geplaatst, komt er een innovatieve dakisolatie en zal de stal verwarmd worden met amorfe linten, een elektrische vloerverwarming. Op die manier wordt de Beddermolen dus een belangrijk voorbeeld voor restauraties in de erfgoedsector!”

Financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen

Gelet op de hoge waarde van de gebouwen, de belangrijke rol die de site zal krijgen in de Merode en de voorbeeldfunctie ervan voor het gebruik van CO2-reducerende maatregelen maken Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen heel wat financiële middelen voor de restauratiewerken vrij.

De subsidiëring vanuit diverse overheden illustreert het belang van deze unieke Kempense site,” stelt gedeputeerde Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde voor Europese Samenwerking. “Zo kan Kempens Landschap rekenen op een aanzienlijke erfgoedpremie 570.000 euro van de Vlaamse Overheid. De werken die de erfgoedwaarde van de gebouwen ten goede komen, worden daarmee voor 80% betoelaagd. Daarnaast verleent de Vlaamse Overheid een extra toelage van 70.000 euro in het kader van het Landinrichtingsproject de Merode. Europa en de provincie Antwerpen investeren 45.000 euro in innovatieve energiebesparende technieken als onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland-project ‘DEMI MORE’, dat het gebruik van energie-efficiënte maatregelen in de erfgoedsector stimuleert. En de werken aan het bakhuis krijgen 35.000 euro steun van Platteland Plus, een fonds van Vlaanderen en de provincie Antwerpen.”

Mooie toekomst

“Aannemer Verstraete & Vanhecke uit Wilrijk start komende maandag met de werken. Kempens Landschap zal de werken coördineren, ondersteund door onze gemeente”, vertelt burgemeester Guy Van Hirtum.

“De bedoeling is dat de gebouwen tegen de zomer van 2019 volledig klaar zijn om hun nieuwe functies te vervullen. Jong en oud kan er nadien terecht om een bakworkshop te volgen, te genieten van de activiteiten die georganiseerd zullen worden op het domein, halt te houden tijdens een rit met de e-tuktuk doorheen de regio,… Het molendomein wordt zo de ideale plek om te vertoeven op een mooie dag en een perfecte uitvalsbasis om op ontdekking te gaan in het Merodegebied.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: