Provincie Antwerpen

Slibruiming dokje Hemiksem van start

Slibruiming dokje Hemiksem van start

Deze week start Stichting Kempens Landschap met het ruimen van het slib in het dokje van Hemiksem. Het dokje maakt deel uit van de Sint-Bernardusabdijsite en is grotendeels dichtgegroeid met riet. De gemeente Hemiksem en Stichting Kempens Landschap willen het dokje weer open maken en in ere herstellen. Dat past in de toekomstplannen die beide partners voor de abdijsite op het oog hebben: het abdijpark moet een trekpleister worden waar het fijn is om te wandelen, fietsen en te ontspannen.

Het aanlegdokje tussen de abdij en de Vliet ligt er vandaag verwaarloosd bij. 70 procent van de waterplas is dichtgegroeid met riet. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, licht toe: “In het natuurbeheerplan van de site staat het dokje gemarkeerd als biologisch zeer waardevol. Daarom willen we het absoluut behouden. De eerste stap om het in ere te herstellen, is het ruimen van het slib. Dat is ook nodig om de muren van het dokje te herstellen”.

“Welke herstellingswerken er precies aan de dokmuren nodig zijn, zal pas duidelijk zijn wanneer het slib is geruimd ”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. “ De wanden van het dok zijn uit verschillende materialen opgebouwd en zijn momenteel moeilijk zichtbaar. Het is de bedoeling dat de contouren weer tevoorschijn komen. Ook de overblijfselen van de sluizen rondom het dok worden hersteld.”

Omdat het dokje makkelijk bereikbaar is, zullen de ruimingswerken hooguit een maand in beslag nemen. Daarna wordt het slib afgevoerd.

Een plek om te ontmoeten

Burgemeester Luc Bouckaert is alvast blij met de start van de werken. “Het dokje moet een plek worden waar mensen graag naartoe komen om te wandelen of gewoon te vertoeven. Het past in het grotere geheel van ons project “Stapstenen Hemiksem”. Daarmee proberen we mensen aan te sporen om meer te wandelen en te fietsen in de gemeente. Zo komt er naast het dokje een wandel- en fietspad dat zal aansluiten op de toekomstige brug over de Benedenvliet. Ook daarvoor doen we een beroep op de expertise van Stichting Kempens Landschap. De Stichting treedt bij beide projecten op als bouwheer. Zij hebben de kennis in huis om dit soort projecten in goede banen te leiden en weten waar ze moeten aankloppen voor de nodige financiering. Dat maakt het voor onze gemeente financieel minder zwaar om zorg te dragen voor ons erfgoed.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: