Provincie Antwerpen

Een nieuwe ingang naar Hof ter Borght

Een nieuwe ingang naar Hof ter Borght

Wie Hof ter Borght in Hulshout wil bezoeken, kan voortaan over een vlonderpad langs de Netedijk naar het domein wandelen. Tot voor kort was het domein voor wandelaars enkel toegankelijk via een drukke gewestweg, de N15. Het nieuwe vlonderpad is een veilig en aangenaam alternatief.

Pareltje langs de Grote Nete

Het kasteeldomein van Hof ter Borght ontstond in de late 18de eeuw en ligt aan de rand van het Merodegebied. Het bestaat uit een monumentaal kasteel omringd door een prachtig kasteelpark met daarin een centrale vijver met een eendenkooi, een idyllisch bruggetje in Engelse stijl en een paviljoentje. Rondom de vijver liggen graspartijen en waardevolle bossen met eeuwenoude bomen. In het noorden grenst het kasteelpark aan de Grote Nete. Kempens Landschap nam samen met de gemeente Hulshout in 2016 het kasteelpark in erfpacht voor een termijn van 54 jaar.

Vlonderpad tussen Netedijk en Hof ter Borght

Tot voor kort was het kasteeldomein Hof ter Borght enkel bereikbaar via de drukke gewestweg N15. “Een nieuw vlonderpad van de Netedijk naar het domein brengt daar nu verandering in.”, stelt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “Langs de Netedijk kunnen wandelaars rustig en veilig tot aan het domein kuieren. Omdat dit deel van het kasteeldomein erg drassig is, kozen we voor een vlonderpad. Voor de aanleg daarvan kreeg Kempens Landschap 16.250 euro steun uit de gebiedsgerichte werking van Merode.”

Toekomstplannen voor Hof ter Borght

Ook in de rest van het park staan er dit jaar nog heel wat werken op de planning. Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: “In december startten we met de restauratie van het monumentale bruggetje naar het eiland in het park. Tegen de zomer zal het bruggetje weer in ere hersteld zijn. In het park van Hof ter Borght vind je ook een bijzondere monumentale bomencollectie terug. Een boomverzorger zal deze bomen dit jaar bijsnoeien om ze in goede conditie te houden. Tot slot zal er, in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen, in het bosgebied een dunning uitgevoerd worden. Zo komt er terug meer licht in het bos en krijgt het bos meer kansen om uit te groeien tot een waardevol inheems loofbos.”

Geert Daems, burgemeester van de gemeente Hulshout, vult nog aan: “Op termijn willen we ook de vijver herstellen door slib te ruimen en de vijver opnieuw te verbinden met de Grote Nete. Daardoor zal de vijver nooit meer droog komen te staan. Kortom: Hof ter Borght groeit stilaan uit tot een waar pareltje binnen onze gemeente en binnen het Merodegebied. Wij kijken alvast uit naar de verdere toekomstplannen die we samen met Kempens Landschap zullen realiseren.”