Provincie Antwerpen

Kempens Landschap koopt bijencentrum De Raam in Rijkevorsel

Kempens Landschap koopt bijencentrum De Raam in Rijkevorsel

Vandaag kocht Stichting Kempens Landschap het bijencentrum De Raam in Rijkevorsel aan. Met deze aankoop komt het ongeveer 1,5 ha grote domein in gemeenschapshanden en is het voortbestaan van het bijencentrum voorgoed verankerd. Het gemeentebestuur Rijkevorsel ondersteunt deze eerste aankoop door Kempens Landschap op zijn grondgebied met een financiële bijdrage van 20%. 

Tussen 2011 en 2013 bouwde de imkersgilde Sint-Ambrosius op enkele percelen nabij de Keirschothoeveweg, langs een stroompje dat iets verderop uitmond in de Mark, een prachtige bijentuin en bezoekerscentrum met een subsidie van LEADER Provincie Antwerpen. In de tuin staan meer dan 300 verschillende drachtplanten, die toepasselijk geschikt werden in een zeshoekige structuur, net als een bijenraat. Er zijn negen thematuintjes die telkens een ander aspect uit het leven van de bijen belichten. Jong en oud kan er zo van dichtbij kennismaken met het doen en laten van deze nuttige diertjes. Ook het ambacht van de imker wordt mooi uitgedragen in het bezoekerscentrum. 

Het bezoekerscentrum en de tuin werden gerealiseerd op 4 kadastrale percelen die op het moment van realisatie eigendom waren van Jef Lauryssen, voorzitter van de imkersgilde. Gelet op de onverdeeldheid van de eigendom ondertussen wou het gemeentebestuur de toekomst van deze bijzondere plek in Rijkevorsel veiligstellen. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: "Van bij de oprichting heeft Kempens Landschap aandacht gehad voor vier pijlers in haar werking: natuur, open ruimte, erfgoed en zachte recreatie. In dit dossier van De Raam komen ze allemaal aan bod. Deze aankoop past dus perfect binnen onze werking. Het is bovendien een project dat gedragen wordt door een sterke groep vrijwilligers. Belangrijk is dat door deze aankoop De Raam voor altijd in gemeenschapshanden blijft."

"De aankoop van ca. 1,5 ha agrarisch gebied met landschappelijke waarde op het gewestplan is misschien niet de grootste. Voor ons is het evenwel een zeer wezenlijke. Wij danken dan ook graag de mensen van De Raam en in het bijzonder Jef Lauryssen en Jos Matte voor de vlotte onderhandelingen en zullen zelf alles in het werk stellen om de Raam en zijn werking nog verder bekend te maken", vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. 

Dorien Cuylaerts, burgemeester Rijkevorsel: "We zijn blij dat we met deze aankoop de toekomst van bijencentrum De Raam hebben kunnen verzekeren. Wij geloven rotsvast in de toekomst en de samenwerking tussen de imkersgilde, Stichting Kempens Landschap en onze gemeente."