Provincie Antwerpen

Gracht rond oostelijk koetshuis Hof ter Linden opgeruimd

Gracht rond oostelijk koetshuis Hof ter Linden opgeruimd

Na de restauratie van de koetshuizen van Hof ter Linden in Edegem wordt nu ook stapsgewijs de buitenomgeving opgewaardeerd. Er zijn al heel wat stappen gezet om het kasteeldomein op te waarderen en de gebouwen te restaureren. Zo werd recent de restauratie van het oostelijk koetshuis afgerond en vanaf dinsdag 4 december wordt het slib in de gracht geruimd.

Plannen voor Hof ter Linden

Het kasteeldomein van Hof Ter Linden in Edegem werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos. Sindsdien zijn er door de drie eigenaars al heel wat stappen genomen om het parkdomein samen te beheren, de gebouwen te restaureren en er een duurzame herbestemming aan te geven.

Zo kunnen wandelaars sinds april in de brasserie in het westelijk koetshuis terecht. Ook in het recent gerestaureerde oostelijk koetshuis zal een gastronomisch restaurant uitgebaat worden dat in de herfst van 2019 opent.

Om het beheer van het park de komende jaren te verzekeren, werd door de drie eigenaars een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan opgemaakt. Dit beheerplan is momenteel ter goedkeuring ingediend bij de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos.

Slibruiming tijdens extreme droogte

In dat beheerplan voor Hof ter Linden staat o.a. de slibruiming van de grachten in het domein opgenomen. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de sliblaag aan, waardoor de waterkwaliteit daalt. Daarom is het nodig om op regelmatige tijdstippen het overtollig slib uit te graven en zo de waterhuishouding te herstellen. Het behoud van de grachten is cruciaal voor het veiligstellen van de erfgoed- en natuurwaarden op het domein.

Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stonden sommige grachten in het kasteeldomein quasi volledig droog. Op zich een spijtige ecologische en landschappelijke zaak, maar dit bood wel een uitzonderlijke kans naar ruiming van het slib. Door de droogte kan de slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Vandaar dat we nu de kans wilden aangrijpen om reeds een deel van de grachten te ruimen”, legt Jan De Haes, gedeputeerde voorzitter van Kempens Landschap uit.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, vult verder aan: “Omdat er tamelijk veel grachten zijn op Hof ter Linden, wordt de slibruiming van de grachten gefaseerd uitgevoerd. We starten met de slibruiming van de gracht rond het oostelijke koetshuis.De slibruiming van de gracht achter het oostelijke koetshuis is een eerste grote stap in de opwaardering van de buitenomgeving. Zo zullen zowel het koetshuis als de omgeving errond volledig opgeknapt zijn tegen de opening van het gastronomische restaurant in de herfst van 2019.”

Op 4 december start de aannemer met de werken. Het geruimde slib wordt afgevoerd naar een slibverwerkingsbedrijf, waardoor de zone rondom de gracht tijdelijk vol containers zal staan. De omgeving, waaronder een stuk van de dreef voor de boerderij, wordt omwille veiligheidsredenen enkele dagen afgesloten voor wandelaars en fietsers. We proberen deze termijn uiteraard tot een minimum te beperken”, vult burgemeester Koen Metsu aan.

Kempens Landschap kreeg voor de financiering van de werken subsidies vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast dragen ook de gemeente Edegem en het Agentschap voor Natuur en Bos een deel bij in de kosten”, verduidelijkt schepen Goedele Van der Spiegel nog.

Tom Embo van het Agentschap voor Natuur en Bos besluit: “Eens werken voltooid zijn, is het wachten op voldoende regen om de gracht stilaan terug te vullen. Het resultaat zal een verbetering zijn voor het park en dus weer een mooie stap in de opwaardering van kasteeldomein Hof ter Linden.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Linden
Waar?Edegem

Hof ter Linden

Ontdek dit statige neoclassicistisch kasteel met koetshuizen en wandel door het grote bijhorende landschapspark.