Provincie Antwerpen

Serre en volière op kasteeldomein Hof Ter Laken schitteren als weleer

Serre en volière op kasteeldomein Hof Ter Laken schitteren als weleer

De restauratie van de oude serre en volière van kasteel Hof Ter Laken in Heist-op-den-Berg is zo goed als klaar. Door jarenlange leegstand verkeerden beide gebouwen in heel slechte staat. Stichting Kempens Landschap startte in het najaar van 2022 met de werken en kreeg daarvoor de financiële steun van het agentschap Onroerend Erfgoed, het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg en de VGP Foundation.

Hof Ter Laken krijgt stap voor stap zijn vroegere uitstraling en grandeur terug. Het kasteeldomein - dat sinds 2018 in handen is van Stichting Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg - wordt systematisch opgewaardeerd en gerestaureerd. Het volledige dak van het kasteel werd al onder handen genomen en de afgelopen maanden waren de voormalige volière en de serre aan de beurt. Zowel de unieke cementrustieke rotsimitaties als de sierlijke ijzeren constructies en de overige ruwbouwwerken van die constructies werden grondig aangepakt.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “De serre en de volière getuigden van de vroegere rijkdom van het domein. Daar overwinterden de exotische planten van het kasteel. En in de volière werden de fazanten voor de jacht gekweekt. Deze 19e-eeuwse gebouwen verkeerden echter in een erbarmelijke staat. Ze hadden onder meer te kampen met stabiliteits- en vochtproblemen. Om erger te voorkomen, hebben we de restauratiewerken dan ook naar voren geschoven. Ook de steun van de VGP Foundation was daarbij een belangrijke drijfveer.”

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, vult aan: “Onze lokale bedrijven zijn vaak een bron van kwaliteit en expertise. Dat bleek ook nu weer. De typerende staalstructuur kon gerecupereerd worden door nu in te grijpen. Ze werd gedemonteerd en vervoerd naar het atelier van het lokale las- en constructiebedrijf Laeremans Geert. Daar werd hij volledig gestraald, gelakt en waar nodig vervangen. Ook de cementrustiek en de vloer werden aangepakt. Kortom, de serre en de volière kunnen er weer tientallen jaren tegen en zullen op termijn ook deel uitmaken van de herbestemming van de remise.”

Financiële steun

Voor de restauratie van de serre en de volière kon Stichting Kempens Landschap rekenen op 142.000 euro financiële steun van het agentschap Onroerend Erfgoed. Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg voorziet 170.000 euro. Jan Moons, burgemeester van Heist-op-den-Berg, is alvast opgetogen over het resultaat van de restauratiewerken: “Dit doet al dromen van het eindresultaat van de restauratie van de remise en het kasteel. De aanbesteding van die werken is lopende. En zo komen we stap voor stap dichter bij Hof Ter Laken 2.0: een domein waarvan Heistenaren met volle teugen kunnen genieten. Bovendien moet het een plek worden waar iedereen het landschap van dichtbij kan ontdekken. Wij zijn dan ook erg blij dat we daarvoor kunnen rekenen op de expertise van Stichting Kempens Landschap.”

Stichting Kempens Landschap kon voor de werken ook rekenen op de financiële steun van de VGP Foundation, een stichting die zich onder meer inzet voor de conservatie van Europees Cultureel Erfgoed. Oprichter Jan Van Geet: “Met de restauratie en systematische opwaardering gaat het domein een duurzame toekomst tegemoet. Op die manier kan Hof Ter Laken een belangrijke rol in de streek opnemen. Bij Stichting Kempens Landschap, meer en meer de trust van Vlaanderen, is het erfgoed in goede handen. Als VGP zijn wij verheugd dat we samen met Stichting Kempens Landschap in dit dossier het verschil hebben kunnen maken.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Laken
Waar?Heist-op-den-Berg

Hof ter Laken

Ontdek dit uitgestrekt kasteeldomein bij de Grote Nete