Provincie Antwerpen

Stichting Kempens Landschap start met slibruiming vijver kasteel Zellaer

Stichting Kempens Landschap start met slibruiming vijver kasteel Zellaer

Om te vermijden dat de oostelijke vijver van kasteeldomein Zellaer in Bonheiden verzandt, start Stichting Kempens Landschap volgende week met het ruimen van het slib in de vijver. Ook de begroeiing aan de oevers wordt aangepakt zodat de vijver weer duidelijk zichtbaar wordt in het landschap. Het agentschap Onroerend Erfgoed voorziet ruim 52 000 euro steun voor de werken.

De oostelijke vijver van kasteel Zellaer ligt een beetje verscholen in het park. Om de vijver op te waarderen, start Stichting Kempens Landschap met de nodige werken. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: “De werken passen binnen het goedgekeurde natuur- en erfgoedbeheerplan van het domein. Daarin was onder meer het ruimen van het slib opgenomen. Op sommige plekken gaan we ook de oevers van de vijver verstevigen door een natuurlijke beschoeiing aan te brengen.”

Ook het zicht op de vijver nemen we onder handen. Vandaag ligt hij een beetje verstopt tussen de bomen en rododendrons. Om de zichtassen en de contouren van de vijver te herstellen, worden de overhangende rododendron, bomen en struiken gesnoeid of weggehaald ”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan.

Opwaardering park Zellaer

Mieke Van den Brande, schepen van Omgeving en Toerisme: “Het park van het kasteeldomein omvat nog heel wat historische elementen zoals de typische dreven die samenkomen in een ster. Het is bovendien een plek waar veel Bonheidenaren de rust komen opzoeken. Na het ruimen van het slib, wordt ook nog het bruggetje naar het eiland in de vijver vervangen.

Burgemeester Van Looy is eveneens opgetogen met de beheerswerken die Stichting Kempens Landschap uitvoert: "We vinden het als gemeente belangrijk om mee onze schouders te zetten onder de opwaardering van het park. Dankzij de regelmatige beheerswerken, creëren we een park waar Bonheidenaren trots op kunnen zijn.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteeldomein Zellaer
Waar?Bonheiden

Kasteeldomein Zellaer

Wandel door het historisch park of volg eens een rondleiding in het neogotisch kasteel Zellaer