Provincie Antwerpen

Toekenning erfgoedpremie voor paviljoen De Notelaer

Toekenning erfgoedpremie voor paviljoen De Notelaer

Binnen enkele jaren zal Paviljoen De Notelaer weer in volle glorie hersteld zijn. Dat konden Kempens Landschap en de gemeente Bornem vandaag bekendmaken. Door minister Diependaele, bevoegd voor onroerend erfgoed werd immers een erfgoedpremie van 208.131 euro toegekend voor de interieurrestauratie van het beschermde monument.

Een parel langs de Schelde

Paviljoen de Notelaer, een merkwaardige erfgoedparel langs de Schelde, werd in opdracht van hertog Wolfgang-Willem d’Ursel en zijn vrouw Flore d’Arenberg gebouwd tussen 1792 en 1797 en hoorde bij het kasteeldomein van de familie d’Ursel. De adellijke familie nodigde er zijn gasten uit om feesten te geven met uitzicht op de Schelde. Na een rijke geschiedenis kwam het paviljoen in 1984 in handen van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2018 werd de erfpacht overgedragen aan Stichting Kempens Landschap.

“Paviljoen De Notelaer sluit met haar omliggende park perfect aan bij de doelstellingen van Kempens Landschap”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Samen met de gemeente Bornem en de vzw De Notelaer beheert Kempens Landschap het bouwkundig en landschappelijk erfgoed als één geheel. Tussen de partners is er een sterk samenwerkingsverband gegroeid. Er werd dan ook meteen werk gemaakt van een beheerplan en een restauratiedossier. Kempens Landschap bracht het concept van uniek logeren in de boompitten naar het domein en realiseerde onder meer een mindermobielparking.”

Dat de gemeente Bornem en Kempens Landschap hun taak terdege opnemen was dus al snel duidelijk. “Met de nu toegekende middelen vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed kunnen we verdere stappen zetten voor de heropwaardering van dit prachtige domein. We kunnen misschien zelfs wel spreken over ‘een Notelaer 2.0’. Een nieuw na te streven concept zal invulling geven aan een sterk kernaanbod dat de beleving van het water en het erfgoed combineert met krachtige logies in het paviljoen”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vol trots.

Vanuit de gemeente Bornem vult Kristof Joos aan: “Nu ook de erfgoedpremie is goedgekeurd, staan we nóg een hele stap dichter bij de start van de werken! Wij zijn als gemeente vandaag dan ook heel tevreden en dankbaar ten aanzien van alle partners die hun schouders mee achter dit project hebben gezet en die ons tot op heden hebben gesteund. Ik zie me alvast wakker worden in het mooie kader van paviljoen De Notelaer en we kijken als gemeente dan ook uit naar de realisatie van deze interieurrestauratie.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Notelaer
Waar?Bornem

De Notelaer

Ontdek dit markante gebouw op een idyllische plek naast de Schelde in Hingene!