Provincie Antwerpen

Prinsheerlijk cruisen in de Merode!

Prinsheerlijk cruisen in de Merode!

Het bestuur van Laakdal wil de historische stoomzagerij in de deelgemeente Vorst opwaarderen en deed hiervoor een beroep op de expertise van vzw Kempens Landschap. Het plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 100.000-. Die middelen zullen gebruikt worden om in en om de stoomzagerij een innovatief concept uit te werken rond toerisme en recreatie in relatie tot landbouw. Zo zal er vlakbij de stoomzagerij in 2018 een verhuurpunt van elektrische tuktuks komen. Vandaaruit kunnen bezoekers dan op een unieke en eigentijdse manier het uitgebreide agrarische landschap van Laakdal en de rest van het Merodegebied verkennen.

Waardevol industrieel erfgoed

De stoomzagerij is de enige overblijvende stoomzagerij in Vlaanderen, waar vrijwel alle werktuigen nog in hun oorspronkelijk verband aanwezig zijn. Een deel van de gebouwen is bovendien een beschermd monument. Het gemeentebestuur zal de stoomzagerij restaureren en herbestemmen met behulp van landschapsvereniging vzw Kempens Landschap. Deze vereniging bouwde reeds de nodige expertise op voor de restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed. Zo is Kempens Landschap o.a. eigenaar van verschillende windmolens. De stoomzagerij in Laakdal moet op termijn opnieuw een bruisende site rond de geschiedenis van een verdwenen ambacht en een poort naar het omliggende platteland worden.

Tine Gielis, Burgemeester en schepen van landbouw verduidelijkt: “Als eigenaar zijn we verplicht om de stoomzagerij als beschermd monument te restaureren. Een belangrijke voorwaarde hierbij was de houtzagerij een invulling te geven die de geschiedenis van het gebouw laat verder leven. Het gebouw wordt gerestaureerd; er wordt een pleintje gecreëerd waarop de machines tentoongesteld worden en waar de buurtbewoners kunnen verzamelen en vertoeven, maw de site wordt opgewaardeerd. Er is bewust gekozen voor deze herbestemming om de rust in de omgeving te respecteren."

Op een tuktuk door de Merode

Dankzij de financiële steun van LEADER Kempen Zuid kan er een extra dimensie worden toegevoegd aan de ontwikkeling van de site. In de stoomzagerij komt er een toeristisch verhuurpunt voor tuktuks, een soort scooter. Vanaf 2018 zullen er dus elektrische tuktuks geruisloos door het Merodegebied zoeven. Opgeladen kan zo’n tuktuk ongeveer 70 km afleggen. Ideaal voor een uitstapje dus.

Dit initiatief waarborgt een zinvolle herbestemming en ontsluiting. De stoomzagerij wordt de perfecte uitvalsbasis voor een tochtje door de Merode, een streek waar erfgoed, agricultuur en natuur harmonieus samengaan. De ingebouwde GPS van de tuktuks leidt de bezoekers langs interessante boerderijen en andere land- en tuinbouwbedrijven in de buurt, waar ze even kunnen pauzeren voor een hoevebezoek of om streekproducten in te slaan.

Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, staat achter het project: “Met Kempens Landschap laten we mensen op een originele manier het landschap ontdekken. Ook in Laakdal ontwikkelden we bijvoorbeeld een Klompenbelevingspad waar jong en oud een parcours kan afleggen op klompen. Deze Tuktuks zijn een mooie aanwinst voor het toerischtisch-recreatief aanbod!”

Cofinanciering vanuit Leader Kempen Zuid

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bottom-up bedacht en uitgewerkt. In september vorig jaar diende Kempens Landschap met steun van de gemeente Laakdal een dossier rond de stoomzagerij in bij LEADER Kempen Zuid. In december werd het project goedgekeurd, waardoor het kan rekenen op een financiële bijdrage van 60% of 100.000 euro op een totale investeringskost van 164.500 euro.

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, covoorzitter van Kempens Landschap en voorzitter van de stuurgroep de Merode, ziet heel wat potentieel in dit initiatief: “Met deze tuktuks ontwikkelt Kempens Landschap een nieuwe vorm van plattelandsbeleving in het Merodegebied. Bovendien zijn we momenteel aan het onderzoeken of de uitbating in samenwerking met een organisatie uit de sociale economie kan gebeuren. Kempens Landschap heeft positieve ervaringen met zulke win-win samenwerkingen.”