Provincie Antwerpen

Kempens Landschap koopt 20 ha bos en open ruimte nabij kasteel van Noorderwijk

Kempens Landschap koopt 20 ha bos en open ruimte nabij kasteel van Noorderwijk

In de buurt van het kasteel van Noorderwijk ligt een groot open ruimte gebied met daarin een bos met prachtige dreefbomen. De gronden waren lang in eigendom van de adellijke familie de Ghellinck. Vorig jaar zochten zij voor zo’n 20 ha bos- en landbouwgronden een geschikte koper. Vorige week werd met Kempens Landschap een verkoopovereenkomst getekend.

Waardevol landschap

Tussen Herentals en Noorderwijk ligt een waardevol open ruimte gebied met her en der enkele kleine landschapselementen. Het enige bos dat er voorkomt is zo’n 15 ha groot. Dit bos is gelegen aan de Duipt, naast het fietspad Herentals-Aarschot. Het omvat een prachtige beukendreef die al op de oudste Belgische kaarten voorkwam.

Het open ruimte gebied hoorde lange tijd bij het nabijgelegen kasteel van Noorderwijk. De gronden waren dan ook eigendom van de adellijke familie de Ghellinck, eigenaar van het kasteeldomein. De familie beheerde het bos met ondersteuning van Bosgroep Zuiderkempen. De landbouwgronden werden beheerd door lokale landbouwers.

Kempens Landschap als nieuwe eigenaar

Vorig jaar besloot de familie de Ghellink om enkele van hun eigendommen te verkopen, waaronder het bos met omliggende landbouwpercelen. Via Bosgroep Zuiderkempen nam Kempens Landschap contact met hen op.

“Kempens Landschap zag meteen de meerwaarde van het gebied voor natuur, recreatie en landschap,” stelt Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Dat wij met onze vereniging kunnen bijdragen aan de veiligstelling en het behoud van de open ruimte in Noorderwijk is goed nieuws. Dit opent misschien perspectieven om in de toekomst het volledige domein veilig te stellen.”

Ook de stad Herentals zag snel het potentieel. Burgemeester Jan Peeters en schepen van Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen lichten toe: “Het is een mooi gebied in één van de belangrijkste open ruimtegebieden van onze stad. Desondanks het vlak bij het centrum van Noorderwijk ligt, waan je je er tijdens een wandeling of fietstocht even weg van de dagelijkse drukte”.

De verkoopovereenkomst tussen Kempens Landschap en de familie de Ghellinck werd vorige week bekrachtigd. De stad Herentals keurde op 6 maart goed dat zij conform de werking van Kempens Landschap een deel van de aankoopkost dragen, zo’n 95.000 euro.

Dat de adellijke familie de Ghellinck in Kempens Landschap een betrouwbare partner ziet voor de overdracht van hun gronden, bewijst nogmaals dat deze vereniging als een goede huisvader aanzien wordt.

Recreatie en behoud van de open ruimte

Gedeputeerde en covoorzitter Inga Verhaert licht toe wat de toekomst inhoudt: “Kempens Landschap zal de eeuwenoude dreef opwaarderen en openstellen voor wandelaars en fietsers. Het bosbeheer zal verder gebeuren in goede samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen. De landbouwgronden zullen hun functie behouden zodat de open ruimte rondom het bos in stand gehouden wordt.”

De eigenlijke akteondertekening zal binnen enkele maanden plaatsvinden.