Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen steunt Stichting Kempens Landschap met subsidie voor Landschapsdokters

Provincie Antwerpen steunt Stichting Kempens Landschap met subsidie voor Landschapsdokters

Stichting Kempens Landschap ontvangt een subsidie van 227.000 euro van de provincie Antwerpen voor het project ‘Landschapsdokters’. Met het initiatief, dat kadert in de lokale diensteneconomie, worden arbeiders van Natuurwerk vzw ingeschakeld die zich ontfermen over het beheer van de landgoederen en parken van Stichting Kempens Landschap. De arbeidersploegen zijn momenteel actief op maar liefst 16 domeinen. 

Het project ‘Landschapsdokters’, dat het levenslicht zag in 2012, is een unieke samenwerking tussen Stichting Kempens Landschap, de sociale tewerkstellingsonderneming Natuurwerk vzw, de Vlaamse regering, de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. De provincie Antwerpen keurde de subsidie voor 2023 vorige week officieel goed: Stichting Kempens Landschap mag rekenen op een impuls van 227.000 euro.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, licht toe: “Het dagelijkse onderhoud van onze domeinen – gaande van parklandschappen en speelbossen tot heuse kasteeldomeinen – vraagt veel tijd en is enorm arbeidsintensief. Bovendien vergt het beheer ervan de nodige vakkennis aangezien de terreinen die Stichting Kempens Landschap beheert een hoge landschappelijke én toeristisch-recreatieve waarde hebben. Stichting Kempens Landschap zet zich al jaren in voor het veiligstellen, heropwaarderen en openstellen van waardevolle historische landschappen en openruimtegebieden in de provincie Antwerpen. Daarvoor rekenen we graag op de diensten van vakmensen. Samen met Natuurwerk vzw zijn we dan ook erg trots op ons project ‘Landschapsdokters’.

Mooie resultaten

Aanvankelijk zette Stichting Kempens Landschap de Landschapsdokters in op 10 domeinen, maar ondertussen is dat aantal uitgebreid tot 16. En dat leidt tot mooie resultaten. Zo zijn de arbeidersploegen al sinds het prille begin actief op het domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Doorheen de jaren heeft de ploeg de juiste ervaring en expertise opgebouwd om de zware en specifieke beheertaak zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook op kasteeldomein Berlaarhof in Berlaar, dat in 2020 toetrad, werpt de samenwerking zijn vruchten af. Nu het achterstallige beheer min of meer weggewerkt is, is de kennis aanwezig om het onderhoud gestructureerd uit te voeren.

Voor Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap is het besluit duidelijk. “Onze Landschapsdokters hebben geen evidente opdracht. Hun takenpakket is arbeidsintensief en vraagt specifieke kennis. Een complexe maar ideale job voor onze sociale economie. Alle partijen profiteren bovendien van deze unieke samenwerking. Enerzijds laten we mensen groeien en anderzijds zorgen zij dat onze domeinen floreren als nooit tevoren. Ik ben trots op de sterke samenwerking tussen onze provincie, Natuurwerk vzw, Stichting Kempens Landschap en de betrokken gemeenten. Dit is voor alle partijen een win-win”.