Provincie Antwerpen

Fiets- en wandelbrug verbindt abdij van Hemiksem met Schelle

Fiets- en wandelbrug verbindt abdij van Hemiksem met Schelle

De fiets- en wandelbrug die de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem met het centrum van Schelle verbindt ligt op zijn plaats. Het meer dan 37 ton zware cortenstalen gevaarte werd woensdag op zijn plaats gelegd. De 42 meter lange brug over de Benedenvliet verbindt het fiets en wandelpad dat uitkomt op de Dendermondestraat in Schelle, met het toekomstige fiets- en wandelpad aan de abdij in Hemiksem.


Wie te voet of met de fiets vanuit Schelle naar de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem wil, kan binnenkort gebruik maken van de gloednieuwe brug over de Benedenvliet. De brug zorgt voor een betere verbinding met de toekomstige cultuurhub die de lokale besturen van Schelle, Niel en Hemiksem in de abdij plannen. In de zuidvleugel van de abdij komt namelijk de nieuwe intergemeentelijke bibliotheek en cultuurdienst. Stichting Kempens Landschap die de gronden rondom de abdij in erfpacht heeft, coördineert het restauratie- en herbestemmingstraject van de site en dus ook de realisatie van de nieuwe brug.

 

Het inhijsen van de brug was een technisch huzarenstukje, echt millimeterwerk waaraan de nodige voorbereiding is voorafgegaan”, legt Kathleen Helsen gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap uit. “De brug werd in een atelier gemaakt in Polen. In september werd ze naar Schelle overgebracht. Ondertussen waren hier de werken aan de brughoofden volop aan de gang. Die konden pas aan het einde van de zomer starten om te voorkomen dat broedende vogels zouden worden verstoord.”

“Maar het plaatsen van de brug betekent niet dat de werken klaar zijn”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. De komende weken werkt de aannemer het brugdek verder af. Aansluitend leggen we aan de zijde van de abdij ook een fietspad aan. Voor de realisatie van de brug kunnen we rekenen op de financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij. Zij voorzien 123 000 euro. De Provincie Antwerpen draagt meer dan 24 000 euro bij.” 

Vlot, veilig en comfortabel

De resterende investering voor de realisatie van de brug dragen Hemiksem en Schelle elk voor de helft. Dat is met de stijgende grondstofprijzen geen evidentie. Schellens burgemeester Rob Mennes is alvast opgetogen met de nieuwe brug. “Dankzij de brug nemen we een stukje van de vroegere scheepswerf Jacobs en Zoon opnieuw in gebruik. Het bruggenhoofd steunt namelijk op de betonnen sokkel van de scheepswerfkraan die daar vroeger stond. Een stukje Schellens erfgoed zorgt zo mee voor een onmisbare schakel in de ontsluiting van de omgeving. De brug maakt namelijk niet alleen de verbinding met de Schelde en het fietspad in opbouw langs de Bovenvliet, ze creëert ook een vlotte, veilige en comfortabele verbinding met de toekomstige intergemeentelijke bibliotheek.

 

Wanneer de restauratiewerken van de zuidvleugel precies starten is voorlopig nog even koffiedik kijken. ”In 2018 werd een erfgoedpremie aangevraagd voor de restauratiewerken van de zuidvleugel. Die is momenteel nog in behandeling. Maar met de verschillende partners en gemeenten geloven we in ons gemeenschappelijk project. Deze cultuurhub moet een plek worden die mensen uitnodigt voor een bezoek en die de inwoners uit onze verschillende gemeenten verenigt,” besluit burgemeester Luc Bouckaert van Hemiksem.

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: